Wp/grc/Σαπφώ

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Σαπφώ

Σαπφὼ Λεσβία, αἰολιστὶ Ψάπφω, ποιήτρια καὶ ᾠδὸς διαπρεπεστάτη τῶν λυρικῶν, ἐγένετο Μυτιλήνησι περὶ 630 π.Χ, ἀπέθανε 570 π.Χ.

Σαπφώ
Kalathos περὶ 470 π.Χ

Ἐκ τῶν ποιημάτων αὐτῆς "Δέδυκε μὲν ἁ σελάννα" περιώνυμον, ἐστἰ ὧδε,

Δέδυκε μὲν ἀ σελάννα
καὶ πληίαδες· µέσαι δέ
νύκτες, πάρα δ᾿ ἔρχετ᾿ ὤρα·
ἔγω δὲ μόνα κατεύδω.

Σαπφὼ κατὰ τὸν ΣουΐδανEdit

Σ 107 (ΡΖ'): "Σαπφώ, Σίμωνος, οἱ δὲ Εὐμήνου, οἱ δὲ Ἠεριγύου, οἱ δὲ Ἐκρύτου, οἱ δὲ Σήμου, οἱ δὲ Κάμωνος, οἱ δὲ Ἐτάρχου, οἱ δὲ Σκαμανδρωνύμου: μητρὸς δὲ Κλειδός: Λεσβία ἐξ Ἐρεσσοῦ, λυρική, γεγονυῖα κατὰ τὴν μβ# Ὀλυμπιάδα, ὅτε καὶ Ἀλκαῖος ἦν καὶ Στησίχορος καὶ Πιττακός. ἦσαν δὲ αὐτῇ καὶ ἀδελφοὶ τρεῖς, Λάριχος, Χάραξος, Εὐρύγιος. ἐγαμήθη δὲ ἀνδρὶ Κερκύλᾳ πλουσιωτάτῳ, ὁρμωμένῳ ἀπὸ Ἄνδρου, καὶ θυγατέρα ἐποιήσατο ἐξ αὐτοῦ, ἣ Κλεὶς ὠνομάσθη. ἑταῖραι δὲ αὐτῆς καὶ φίλαι γεγόνασι τρεῖς, Ἀτθίς, Τελεσίππα, Μεγάρα: πρὸς ἃς καὶ διαβολὴν ἔσχεν αἰσχρᾶς φιλίας. μαθήτριαι δὲ αὐτῆς Ἀναγόρα Μιλησία, Γογγύλα Κολοφωνία, Εὐνείκα Σαλαμινία. ἔγραψε δὲ μελῶν λυρικῶν βιβλία θ#. καὶ πρώτη πλῆκτρον εὗρεν. ἔγραψε δὲ καὶ ἐπιγράμματα καὶ ἐλεγεῖα καὶ ἰάμβους καὶ μονῳδίας."

Σ 108 (ΡΗ')Edit

"Σαπφώ, Λεσβία ἐκ Μιτυλήνης, ψάλτρια. αὕτη δι' ἔρωτα Φάωνος τοῦ Μιτυληναίου ἐκ τοῦ Λευκάτου κατεπόντωσεν ἑαυτήν. τινὲς δὲ καὶ ταύτης εἶναι λυρικὴν ἀνέγραψαν ποίησιν."

Σύνδεσμοι ἐξώτεροιEdit

 
Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τῆς ΣαπφοῦςΟἱ ἔννεα λυρικοί
Ἀλκμὰν Λάκων • Σαπφὼ Λεσβία • Ἀλκαῖος Λέσβιος

Ανακρέων Τήϊος • Στησίχορος Ἱμεραῖος • Ἴβυκος Ῥηγῖνος

Σιμωνίδης Κεῖος • Πίνδαρος Θηβαῖος • Βακχυλίδης Κεῖος