Wp/grc/Πάδος

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Πάδος

Ό Πάδοςποταμός ὁ μέγιστος ἐν τῇ Ἰταλίᾳ ἐστίν. Ἄγει δὲ πλῆθος ὕδατος οὐδενὸς ἐλάττον τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν ποταμῶν, πάντων γὰρ μέγιστός ἐστι, καὶ πλείστην γῆν διέρχεται. Ὁ μὲν Πάδος ποταμὸς ὑπὸ δὲ τῶν ποιητῶν Ἠριδανὸς λεγόμενος, ἔχει ἐξ Ἀλπέων πηγὰς καταφέρεται δ'εὶς τὰ πεδία, ποιεόμενος τὴν ῥύσιν ἐπὶ ἀνατολὴν ποιέει δὲ τὴν ἐχβολὴν εἰς τοὺς κατὰ τὸν Ἀδρίαν κόλπους.

Ὁ Πάδος διέρχεται τάσδε τὰς χῶρας

Ἐξωτερικοὶ σύνδεσμοιEdit

 
Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τοῦ Πάδου
 
Ἥδε ἡ ἐγγραφὴ περὶ ποταμῶν δεῖ παρεκτενεῖσθαι . Βοηθεῖτε μετὰ τῆς ὑμετέρας εἰσφορᾶς τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ.