Wp/grc/Μουσική

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Μουσική

Μουσικὴ πολλακῶς λέγεται παρὰ τῶν Ἑλλήνων·

  • ἡ μὲν δημώδης μουσικὴ τέχνη ἐστὶ ξυγκειμένη ἤχου τε καὶ φωνῆς ἥπερ διὰ χρόνου φαίνεται.
  • ἡ δὲ ὡς ἐπὶ πᾶν λεγομένη μουσικὴ πᾶσα τέχνη καλεῖται τῶν Μούσων, ὥσπερ τὰ ποιητικὰ καὶ ἴσως που πᾶσα φιλοσοφία, μεγίστη οὖσα κατὰ τὸν Σωκράτη μουσική[1].
Μουσικοὶ ἐν τῇ ὀρχήστρᾳ καὶ χορός τις

Λεκτέον δὲ νῦν περὶ ἐκείνης τῆς δημώδους ὧδε. Τῶν γὰρ τῇ φωνῇ περιλαμβανομένων εἰσὶν ὁ τόνος (αὐτίκα ἠ μελῳδία τε καὶ ἡ ἁρμονία), ὁ ῥυθμός (αὐτίκα ἡ φορά τε καὶ τὸ μέτρον), τὸ σύστημα, καὶ τῆς φωνῆς ἴδιοι, οἵα χροιά, φθέγγεσθαι, πλῆθος τε καὶ ὑφή.

Τὸ δε σύγγραμμα, ἡ πρᾶξις, ἥ τε δύναμις καὶ ὁ τῆς μουσικῆς λόγος εὐάρεστα παρὰ παντοῖων τῇ παιδείᾳ καὶ τῇ φύσει ἀνθρώπων εἰσίν. Ἡ μουσικὴ διέρχεται παρὰ τῶν ἀκριβῶν ξυνθηματικῶν ἔργων καὶ τῆς πράξεώς των, ἢ τῶν σχεδιαστικῶν, πεφυκυῖα ἐστὶ δὲ καὶ εἰς παντοίας εἰκαίας μορφάς. Ἡ μουσικὴ ἱκανὴ τάττεσθαι εἰς γένεσι τε καὶ ὑπογένεσι ἐστὶν, καίπερ αἱ τῆς διατάξεως γραφαὶ τε καὶ αἱ ξυγγένειαι ἐν οἷς τῆς μουσικῆς γένεσι πολλάκις ἀμφισβητήσιμοι καὶ ἄδηλοι εἰσίν. Ἐντὸς τῆς μουσικῆς ὡς πράξεως τέχνης καὶ ἡ τῆς φωνῆς τέχνη εντάττεται. Οἱ μάλα ταύτῃ τέχνῃ ἱκανοί, δεξιοτέχναι μουσουργοὶ καλοῦνται.

Ἡ γνώμη τῆς μουσικῆς, περὶ αἰσθητικῆς τε καὶ τεχνικῆς καὶ τοῦ φαινομένου, οὐδὲν ἄλλον πλὴν ὄργανον τῷ μαθήματι εστίν.

Μέλος

edit

Μέλος ἡ τέχνη ἡ φωνητικὴ καλεῖται.

Μουσικὰ γένη

edit

Ἐθνομουσικολογία - Παραδοσιακὴ μουσική - Ἐθνοτικὴ μουσική

edit

Συστηματικὴ/Λογία μουσική

edit

Δημόφιλος μουσική

edit

Κραδαστικὴ μουσική

edit

Λίβυο-Νεοικουμενικὴ τῇ καταγωγῇ μουσική

edit

Ἠλεκτρονικὴ μουσική

edit

Τεκμήρια

edit
  1. Πλάτωνος, Φαίδων, 61a.