Wp/grc/Λονδίνιον

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Λονδίνιον


Τὸ Λονδίνιον[4][5] (ἀγγλιστί: London /ˈlʌn.dən/, καμβριστί: Llundain /ˈɬɨ̞ndai̯n/ ~ /ˈɬɪndai̯n/, λατινιστί: Londinium) ἐστὶν ἡ μητρόπολις καὶ μεγίστη πόλις Ἀγγλίας καὶ πάσης Ἡνωμένης Βασιλείας,[6] ἐν ᾧ οἰκοῦσι 8.961.989 ἄνθρωποι.[2] Ἡ μητρόπολις τοῦ Λονδινίου ἐστὶ ἡ τρίτη μεγίστη τῆς Εὐρώπης, μετὰ τὴν Μόσχαν καὶ τὸ Βυζάντιον. Κατοικεῖ ἑκατέρωθεν τοῦ Ταμέσεως ὅπου ὁ λιμὴν τῆς πόλεώς ἐστίν, τῶν μεγίστων τῆς χώρας καὶ δὴ τῆς οἰκουμένης.

Λονδίνιον
London
alt
alt
Ὅραμα τοῦ Λονδινίου
Σημεῖον Ἐπίσημα
Θέσις
51°30′26″N 0°7′39″W
Χώρα basic Ἡνωμένη Βασιλεία
Ἐλάσσων χώρα basic Ἀγγλία
Κομητεῖαι Μεῖζον Λονδίνιον, basic Πόλις Λονδινίου

Δήμαρχος Σαδὶκ Χαγᾶνος
Ἱστορία
 • 47 μ.Χ. (Ἴδρυσις ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων)[1]

Ἐμβαδόν 1.572 (πᾶν)[Υ 1] χ2
8.382 (μητροπολιτικὴ χώρα) χ2
Ὕψωμα 245 - 0 μ.
Πλῆθος 8.961.989[2] (πᾶν)[Υ 1]
14.257.962[2][3] (μητροπολιτικὴ χώρα)
Πυκνότης 5.666 (πᾶν)[Υ 1] κατ./χ2
1.701 (μητροπολιτικὴ χώρα) κατ./χ2

Ταχ. Κῶδιξ E, EC, N, NW, SE, SW, W, WC, BR, CR, DA, EN, HA, IG, KT, RM, SM, TW, UB, WD (CM, TN· μέρος)
Τηλ.. Κῶδιξ 020, 01322, 01689, 01708, 01737, 01895, 01923, 01959, 01992
Ζώνη Ὥρας UTC±0
UTC+1 (θέρει)
Ἱστοσελίς:
london.gov.uk

Ἔτυμον

edit

Τὸ ἔτυμον τοῦ Λονδινίου μήπου εἰδός ἐστι. Ὁ πρῶτος πειρασάμενος αὐτὸ λέξαι ἦν ὁ Γοδεφρεῖδος Μομμούθιος εἰπὼν ἐν τῷ βιβλίῳ αὐτοῦ Historia Regum Brittanie ὡς τοῦτον ὠνόμασε Κελτὸς βασιλεὺς Λοὺδ ἑαυτῷ.[7] Οἱ σημερινοὶ γλωσσολόγοι λέγουσιν δὲ ὡς ἐκ κελτικῆς ἀναδεδμημένης λέξεως *Lowonidonjon,[8] ἴσως ἐκ τῆς πρωτοϊνδοευρωπαϊκῆς ῥίζας *lendh- (ἱζάνειν, καταδύεσθαι, κατακλύζειν) σημαίνουσα τοίνυν «τόπος ὃς κατακλύζει».[9][10]

Ἱστορία

edit
 
Τὸ Λονδίνιον ἐν ἔτει 400

Τὴν Λονδινιακὴν ᾤκουν ἐκ παλαιοτάτων αἰώνων οἰκοδομημάτων τοῦ λιθίνου καὶ χαλκοῦ αἰῶνος περὶ τὸν Τάμεσιν εὑρεθέντων,[11][12] ἡ δὲ μεῖζον αὐτόσε ἀποίκισις ἐγένετο ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων ἱδρυσάντων πόλιν Londinium καλουμένην μετὴ τὴν αὐτῶν εἰς Βρεττανίαν ἄφιξις τὸ 43 μ.Χ.[13] ἥ γε οὐκ ἔμμενε μακρὸν ἐπεὶ ἀπόλλοιτο πᾶσα πυρὶ ὑπὸ τῆς βασιλίσσης Βοαδικείας τὸ 61 μ.Χ. ἡγουμένης συμμαχίας Κελτῶν κατὰ τῶν Ῥωμαίων. Ἡ πόλις μετὰ τὴν εἰσβολὴν τήνδε ἀνωρθώθη μάλα εὖ πράξασα καὶ ὑπερέβαλέ γε τὸ Καμουλόδουνον ὡς μητρόπολις τῆς Βρεττανικῆς, μέντοι Ῥωμαίων ἀπελθόντων τὸν 5ον αἰῶνα πάλιν διεφθάρη.[14] Τὸ διαφθείρειν διὰ τὰς τῶν Οὐικίγγων προσβολῶν ἐχρόνιζε καὶ ἡ πόλις ἐπανῆλθε πρὸς τὴν ἐπίδοσιν μόνον ὅτ' Ἀλφρέδος Μέγας σπείσας Γοθρούμῳ Δανῷ προσήγαγε αὐτὴν πάλιν εἰς προκοπήν τὸ 866.[15]

 
Ὁ Πύργος τοῦ Λονδινίου κτισθεὶς ὑπὸ τοῦ Γουλιέλμου Νικῶντος (τὸν ΙΕ αἰῶνα ἐζωγραφισμένος)

Ἐνδεκάτῳ αἰῶνι δῆλον ἦν Λονδίνιον εἶναι τὴν μεγίστην καὶ πλείστης ἀξίας πόλιν τῆς Ἀγγλίας. Εἶχε τὰ ἐφόδια ἐμπόριον οὖσα ὅπως ἂν ταχὺ ἐκπονῇ τὴν σεμνότητα καὶ τὴν πολιτικὴν αὑτῆς αἰδῶ αἳ ἁρμόζουσιν εἰς ἐθνικὴν μητρόπολιν.[16] Οἱ Νορμαννοὶ εἰσβαλόντες Ἀγγλίαν Γουλιέλμου Νικῶντος ἡγησαμένου καὶ ποιησάμενοι βασιλεῖς αὐτῆς ἔκτισαν πολλὰ οἰκήματα οἷον τὸν Πύργον τοῦ Λονδινίου καὶ τὸ Δυτικομοναστήριον Ἀνάκτορον ἐν τῷ Λονδινίῳ αὐξάνοντι πλῆθος.[17] Τὸ δὲ 1300 ἦν γε 100.00 ἄνθρωποι[18] ὃ ὑπὸ τοῦ Μέλανος Θανάτου ἐμειώθη εἰς τὸ 1/3.[19] Ἡ πόλις Τυδώρων ἀρχόντων ἐπέδωκεν εἰς τὴν ἐμπορίαν ἕνεκα τῆς ἱδρύσεως ἐμπορικῶν ἑταιρειῶν καὶ χρηματαγορῶν,[20] τῆς ἐκτάσεως αὐτῆς εἰς τὰς νέας εὑρεθείσας Χώρας καὶ τῆς διαχύσεως τῶν διαμαρτυρομένων ἣ ἐπανήγαγε ἐπὶ τὸ κεκτῆσθαι τῆς οὐσίας μᾶλλον ὑπὸ τῶν ἰδιωτῶν ἢ τῆς ἐκκλησίας, καὶ ἐν τούτῳ ἔζη Γουλιέλμος Σαιξπῆρος ὃς ἐποίησε τὰ βέλτιστα εἰς τὴν ἀγγλικήν.[21]

 
Ἡ Μεγάλη Ἔμπρησις τοῦ Λονδινίου

Ἐν τῷ Ἀγγλικῷ Ἐμφυλίῳ Πολέμῳ οἱ πλεῖστοι τῶν Λονδινίων ἐφρόνουν τὰ τῆς Βουλῆς. Λοιμῷ μεγάλῳ τὰ 1665–1666 ἀπέθανον δέκα μύριοι.[22] Τὸ δὲ 1666 τὸ Λονδίνιον πυρὶ ἐνεβλήθη ὃ τάχα ἐτείνατο πόλει διὰ τὸ ὡς ἐπὶ πολὺ ξύλοις δεδμῆσθαι αὐτῆς.[23] Τὸ άνοικοδομεῖν αὐτοῦ ἐνεχείρησε Ῥοβέρτος Οὕκιος,[24][25][26] Χριστοφόρου Ῥηνὸς Ναὸν Ἁγίου Παύλου τεχνωμένου. Ναπολεοντείων Πολέμων πολλοὶ τῶν ἐν Εὐρώπῃ ἐμπόρων ἠναγκάσθησαν εἰς τοῦτο μεταστῆσαι, οἱ δὲ ἐγγράμματοι ηὐξάνοντο ὥσπερ καὶ ἡ οἰκονομία.

 
Τὸ Λονδίνιον πληχθὲν ἐν τῷ ΒΠΠ

Ὁ ΙΗ αἰὼν εἶδε τὸ Λονδίνιον γιγνόμενον ἡ μεγίστη πόλις τῆς οἰκουμένης ἕως τὸ 1925,[27] τόδε δὲ τὸ πλῆθος αἴτιον ἐγένετο καταστρέφεσθαι χολέρᾳ.[28] Τὸ 1908 ἐξένισε τὰ σημερινὰ Ὀλύμπια, ἡ τετάρτη πόλις τόδε ποιήσασα. Ἁμφοτέρων Παγκοσμίων Πολέμων ἡ πόλις ἐπλήχθη ὑπὸ τῶν γερμανικῶν βομβῶν μάλα ὥστε οἰκήματα καὶ ἀνθρώποι πολλοὶ ἀπόλοιντο.[29][30] Τὸ 1948, ἐν ὅσῳ ἐμειοῦτο τὸ πλῆθος πολέμου παρελθόντος, πάλιν τὸ Λονδίνιον ἐξένισε τὰ Ὀλύμπια.[31] Τὸ 1965 οἱ ὅροι τῆς Μητροπόλεως Λονδινίου ηὐξήθησαν καὶ ἱδρύθη τὸ Συνέδριον Μείζονος Λονδινίου.[32] Τὸ 2012 ἐξένισεν τρὶς τὰ Ὀλύμπια.[33] Ἐν τῷ ψηφίσματι περῖ τοῦ καταλείπειν τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν τὸ Λονδίνιον, ἀνόμοιον τῇ πλείστῃ Ἀγγλία, ψῆφον ἔθηκεν ὑπὲρ τοῦ παραμένειν, ὁμόψηφον μετὰ τῆς Καμβρίας, Καληδονίας καὶ Βορείου Ἰέρνης.[34]

Γεωγραφία

edit

Ὧραι

edit
Μήν Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ἔτος
Μέση ὑψηλὴ κρᾶσις °C 8 9 12 15 18 22 24 23 20 16 11 9 16
Μέση βραχεῖα κρᾶσις °C 3 3 4 6 9 12 14 14 12 9 5 3 8
Ὑετός (χμ) 59 45 39 43 46 47 46 53 60 65 67 57 615
Πηγή: Met Office

Ἀδελφαὶ Πόλεις

edit

Τὸ Λονδίνιόν ἐστιν ἀδελφὴ πόλις μετὰ τῶν κάτω:[35]

Πινακοθήκη

edit

Πηγαί

edit
 1. Number 1 Poultry (ONE 94), Museum of London Archaeology, 2013. Archaeology Data Service, The University of York.
 2. 2.0 2.1 2.2 «Estimates of the population for the UK, England and Wales, Scotland and Northern Ireland». www.ons.gov.uk. 28 Σεπτεμβρίου 2018.
 3. «Metropolitan Area Populations». Eurostat. 18 Ἰουνίου 2019
 4. «LONDĪNIUM». Dictionary of Greek and Roman Geography (Λεξικὸν Ἑλληνικῆς καὶ Ῥωμαϊκῆς Γεωγραφίας). 1854. William Smith, LLD, Ed.
 5. Κλαύδιος Πτολεμαῖος, Γεωγραφικὴ Ὑφήγησις. 1.15.7, 2.3.12, 8.3.6
 6. «The world’s largest citiesand urban areas in 2006». www.citymayors.com
 7. Mills, Anthony David (2001). A Dictionary of London Place Names. Oxford University Press. σελ. 139. ISBN 9780192801067. OCLC 45406491.
 8. Coates, Richard (1998). A new explanation of the name of London. Transactions of the Philological Society. 96 (2): 203–229. doi:10.1111/1467-968X.00027.
 9. Schrijver, Peter (2014). Language Contact and the Origins of the Germanic Languages. New York: Routledge. σελ. 57. ISBN 9781138245372.
 10. Bynon, Theodora (2016). London's Name. Transactions of the Philological Society. 114 (3): 281–97. doi:10.1111/1467-968X.12064.
 11. Milne, Gustav. "London's Oldest Foreshore Structure!". Frog Blog. Thames Discovery Programme.
 12. Denison, Simon (July 1999). "First 'London Bridge' in River Thames at Vauxhall". British Archaeology (46).
 13. Perring, Dominic (1991). Roman London. London: Routledge. σελ. 1. ISBN 978-0-203-23133-3.
 14. «The last days of Londinium». Μουσεῖον Λονδινίου.
 15. «Museum of London - Vikings». Μουσεῖον Λονδινίου. 2 Ἰουνίου 2008.
 16. Stenton, Frank (1971). Anglo-Saxon England (3rd ἐκδ.). Oxford University Press. σελ. 538–539. ISBN 978-0-19-280139-5.
 17. «UK Parliament — Parliament: The building». UK Parliament. 9 November 2007.
 18. Schofield, John; Vince, Alan (2003). Medieval Towns: The Archaeology of British Towns in Their European Setting. Continuum International Publishing Group. σελ. 26. ISBN 978-0-8264-6002-8.
 19. Ibeji, Dr. Mike (10 Μαρτίου 2011). «BBC - History - British History in depth: Black Death». www.bbc.co.uk.
 20. Burgon, John William (1839). The Life and Times of Sir Thomas Gresham, Founder of the Royal Exchange: Including Notices of Many of His Contemporaries. With Illustrations, Τόμος Β. London: R. Jennings. σελ. 80–81. ISBN 978-1277223903.
 21. Pevsner, Nikolaus (1 Ἰανουαρίου 1962). London - The Cities of London and Westminster. 1 (2nd ἐκδ.). Penguin Books. σελ. 48. ASIN B0000CLHU5.
 22. «Story of the plague». Channel 4. 13 Μαΐου 2011
 23. Σαμούηλος Πέπυς (2 Σεπτεμβρίου 1666); Henry B. Wheatley (ἐκδ.). The Diary of Samuel Pepys. βιβλ. 45: Αὔγουστος/Σεπτεμβρίος 1666. ISBN 978-0-520-22167-3.
 24. Schofield, Dr. John (17 Φεβρουαρίου 2011). «BBC - History - British History in depth: London After the Great Fire». www.bbc.co.uk.
 25. «Rebuilding after the fire». Μουσεῖον Λονδινίου.
 26. Reddaway, Thomas Fiddian (1940). «The Rebuilding of London After the Great Fire». History. Jonathan Cape. 25 (98): 97–112. doi:10.1111/j.1468-229X.1940.tb00765.x
 27. «London: The greatest city». Channel4.com.
 28. «Hidden extras: cholera comes to Victorian London». London: The Science Museum.
 29. Goebel, Stefan; White, Jerry (2016). «London and the First World War» (PDF). London Journal. 41 (3): 1–20. doi:10.1080/03058034.2016.1216758. S2CID 159584322.
 30. «Bomb-Damage Maps Reveal London's World War II Devastation». nationalgeographic.com.au. 18 Μαΐου 2016.
 31. Ronk, Liz (27 Ἰουλίου 2013). «LIFE at the 1948 London Olympics». Time.
 32. Webber, Esther (31 Μαρτίου 2016). «The rise and fall of the GLC». bbc.com/news.
 33. «London beats Paris to 2012 Games». BBC Sport. 6 Ἰουλίου 2005.
 34. Chandler, Mark (24 Ἰουνίου 2016). «'Wouldn't you prefer to be President Sadiq?' Thousands call on Sadiq Khan to declare London's independence and join EU». Evening Standard.
 35. «The Twin Cities of Oxford, Cambridge and London». oxford-royale.com. Oxford Royale Academy. 16 Φεβρουαρίου 2017.

Ὑπομνήματα

edit
 1. 1.0 1.1 1.2 Τὸ πᾶν Λονδίνιον τοῦτ' ἐστί γε τὸ Μεῖζον Λονδίνιον σὺν τῇ Πόλει Λονδινίου

Σύνδεσμοι Ἐξώτεροι

edit
Μητροπόλεις τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης
Χῶραι Ἁγιομαρινούπολις (Ἅγιος Μαρῖνος) • Ἄγκυρα (Τουρκία)1 • Ἀθῆναι (Ἑλλάς) • Ἀμστελόδαμον (Βαταυία) • Ἀνδοσινόπολις (Ἀνδοσινία) • Ἀστάνη (Κασαχία)1 • Ἁφνία (Δανία) • Βακυΐα (Ἀτροπατηνή)1 • Βέρνη (Ἑλουηττία) • Βερολῖνον (Γερμανία) • Βουδαπέστη (Οὑγγαρία) • Βουκαρέστιον (Δακία) • Βρυξέλλαι (Βέλγιον) • Διοκλεία (Μελάνορος) • Ἔβλανα (Ἰέρνη) • Ἑλσίγκιον (Φιννία) • Ἐρευάν (Ἀρμενία)1 • Ζαγραβία (Χροατία) • Ἡδεῖα Κοιλάς (Λευχεντία) • Ἤμωνα (Σλοβηνία) • Θεράνδη (Ἀλβανία) • Ἰστρόπολις (Σλοβακία) • Κίευον (Σαρματία) • Λήδρα (Κύπρος)1 • Λονδίνιον (Ἡνωμένη Βασιλεία) • Λουκοτοκία (Γαλλία) • Λουξεμβουργούπολις (Λουξεμβοῦργον) • Μαδρίτη (Ἱσπανία) • Μίνεσκον (Λευκορωσσία) • Μόνοικος2 • Μόσχα (Ῥωσσία) • Ὀλισσιπών (Λυσιτανία) • Ὁλμία (Σουηκία) • Ὄσλον (Νορουηγία) • Οὐαλλέττα (Μελίτη) • Οὐαρσουία (Πολωνία) • Οὐατικανόπολις2 • Οὐίλνα (Λιθουανία) • Οὐινδόβονα (Αὐστρία) • Πράγα (Βοημία) • Ῥεϋκιαυίξ (Θούλη) • Ῥῖγα (Λεττονία) • Ῥώμη (Ἰταλία) • Σεράϊον (Βοσώνα καὶ Ἑρσεγοΐνη) • Σερδική (Βουλγαρία) • Σιγγίδουνον (Σερβία) • Σκοῦποι (Παιονία) • Ταλλίνη (Ἐσθονία) • Τιφλίς (Ἰβηρία)1 • Χισίνευον (Μολδαυία)
Κτήσεις Θωρὸς Λιμήν (Φαιρόαι Νῆσοι) • Στρατόπεδον Ἐπισκοπῆς (Ἀκρωτήριον καὶ Δεκέλεια) • Ἅγιος Ἑλλέριος (Καισάρεια) • Κάλπη • Δοῦγλας (Μόνα) • Λιμὴν Ἁγίου Πέτρου (Σαρνία)
Χῶραι μετὰ ὀλίγης ἀναγνωρίσεως Βόρειος Λήδρα (ΤΠΒΚ) • Διοσκουριάς (Ἀβασγία) • Πριστινή (Κοσσυφοπέδιον) • Σινυβάλιον (Νότιος Ὀσσετία) • Στεφανόπολις (Ὀρχιστηνή) • Τυρούπολις (Ὑπερτυρία)
1. Ἐκτὸς Εὐρώπης, 2. Πόλεις-Πολιτεῖαι
  Πόλεις ξενίσασαι τὰ Ὀλύμπια
1896:   Ἀθῆναι 1932:   Ἀγγελόπολις 1968:   Μεξικούπολις 2004:   Ἀθῆναι
1900:   Λουκοτοκία 1936:   Βερολῖνον 1972:   Μοναχόν 2008:   Πεκῖνον
1904:   Ἁγ. Λουδοβικόπολις 1940: Οὐδεμία 1976:   Μοντρεάλη 2012:   Λονδίνιον
1908:   Λονδίνιον 1944: Οὐδεμία 1980:   Μόσχα 2016:   Ἰανουαρίου Π.
1912:   Ὁλμία 1948:   Λονδίνιον 1984:   Ἀγγελόπολις 2020:   Τωκιώ
1916: Οὐδεμία 1952:   Ἑλσίγκιον 1988:   Σεούλη
1920:   Ἀνθερπία 1956:   Μελβούρνη 1992:   Βαρκινών
1924:   Λουκοτοκία 1960:   Ῥώμη 1996:   Ἀτλάντη
1928:   Ἀμστελόδαμον 1964:   Τωκιώ 2000:   Σύδνεια
 
Ἥδε ἡ ἐγγραφὴ περὶ γεωγραφίας δεῖ παρεκτενεῖσθαι . Βοηθεῖτε μετὰ τῆς ὑμετέρας εἰσφορᾶς τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ.