Wp/grc/Λιβύη

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Λιβύη

Λιβύη ἤπειρός ἐστιν. Αἱ Λιβυκαὶ χῶραι καὶ πόλεις αἱ αὐτόνομαι κατωτέρω γέγραπται.

Ἡ τῆς Λιβύης Θέσις ἐν τῇ Οἰκουμένῃ

ΠολιτεῖαιEdit

(Ἐν παρενθέσεσι αἱ πόλεις αἱ πρωτεύουσαι τῶν Λιβυκῶν χωρῶν)

Σύνδεσμοι ἘξώτεροιEdit

 
Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τῆς Λιβύης
           
Ἀμερική Ἀνταρκτική Ἀσία Εὐρώπη Λιβύη Ὠκεανία
 
Ἥδε ἡ ἐγγραφὴ περὶ γεωγραφίας δεῖ παρεκτενεῖσθαι . Βοηθεῖτε μετὰ τῆς ὑμετέρας εἰσφορᾶς τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ.