Wp/gld/Даи маӈбо

< Wp‎ | gld
Wp > gld > Даи маӈбо

Даи маӈбо балдихани Хэнтай хурэнду, Монголия албанду Охотскай намочи хэейни. Дюлелэ нучи бирака дэрэни Унгуйджийн-Гол . Туй тапи они очини гэрбуни Онон Ингода гэсэ хэеми дэрухэни. Мангбокан Шилка очини. Шилка Аргуньди гэсэ хэелухэчи. Туй мангбо Амур очини. Поалдоани маӈбо Россия, Никан албан кирадоачи би Хабаровскай крайду маӈбо кирадоани на̄ни, хэдзэ, гой-гой гурунсэл балдичи. Нанисал упьчисэл, нивхисэд, удэгисэл, негидалсал, никасал, лочасал, монгосал гучи гой-гой найсал.

Да̄и маӈбо

Мангбоду 108 хачин согдатани бии: даи согдата - адин, неандиани нучилэ би- кумду, тотапи лаха - солдатава - хоняда даи! Кэчи, кирпу, таундиа, сахари кари, ауха, амур, качакта, гучидэ би! Эм тангу гочи хамачада хэм согдата, Мангбоду би! Деа таондоани Дава намодиа ирини Мангбо дэрэнчиэни солойни. Мангбоду гой гой голосал балдичи.

Ми сарии, тэй Николаевскаду нивхэсэл бивэчи, нянга уелэ Булаваду, Богородсаду - ульчисэл балдичи! Хэсэпу нанисал бунечкэче би! Отолёори хисангой осини, буэ нёандичи диай диава! Тотапи нянга уйси энэй осини Нижний Халбоду, Комсомольскаду, Амурскай районду - буэ, нанисал балдипу!

Бунду - кирпу, гэрбуни нучилэби кумдукэ! Онгбохамби, аодя - аоха, бунду дэ!


гучи хэвэн ичэусу