Wp/gld/Бола

< Wp‎ | gld
Wp > gld > Бола

Буэ хэвэмпу гэрбуни Болонь, на̄найди - Бола - соӈта, эгди согдата бэуᵸ! Эй хэвэᵸ биэс-кэ, тэнг эрдэнгэ бэуᵸ - тэлунгувэ даи гурунсэл гусэрэхэчи, нёандоачи да̄и-да̄и гурунсул гусэрэхэчи!

Джуендэлэ эм эктэвэ, агасални огдади гиаматади олбиндичи, тэй Подали бэунчи (эси Амурск Сахаля боачаᵸ напротив, тэй Ядася мапангуни). Энэе, энэе гёлими огдади - дюэр огда - эмуᵸ да̄и огдаду, мэнэ Ядася тэ̄сини. Баяᵸ эктэ бичини, хайва-да хэм мэндии олбинди - тэтуэни-дэ эгди, ахорани-да эгди, полтасал, сэурэмэ босо! Огдададони олгиа-да бичи, тэӈ баяᵸ эктэ бичини-гуэᵸ! Самаӈкуни-да бичи, нёандоани, тэӈ маси эктэ! Найсали тиас, тэй хэвэ киралчиани ниэхэчи-гуэᵸ, тэй гиаматава ичэдигуй! Сим боада бичиᵸ, сиун-дэ гарпай, муэ-дэ сим бичиᵸ! Аяяй, пукси манга хэдулухэᵸ, ва̄та хай-да да̄ила очини-гуэᵸ, туй хэдундидуэни, Ядася апони тӯхэᵸ, гэ̄ - хэмту най ичэхэчи - Ядася нуктэ ана, дилини моло-моло би! Найсали тэйвэ ичэрэ, хэмтунэй инектэлухэчи! Иламо хай-да, Ядася нуктэ ана!!! Инектэйчи-гуэᵸ, найсали!!! Гэ, Ядася аякталохаᵸ, найсали киралду илисихаᵸ, хэм дёло-маня очихачи!!!! Нэргуль-тэниэ - най унди тагуй, Болонь ихончи дуэрэм энэми, хэм дёло маня очихачи-гуэᵸ!!! Тэй Ядася, мэнэ-дэ, тэᵸ дёло маня, боачаᵸ очини-гуэᵸ! Тэй хэвэнду Болонь, Джуен дякпадоани илиси!