Wp/gld/Бола

< Wp‎ | gld
Wp > gld > Бола

Буэ хэвэн гэрбуни Болонь, наниди - Бола - сонкта, эгди согдата бэу! Эй хэвэм беэскэ, тэнг эрдэнгэ бэу - тэлунгувэ даи гурунсэл гусэрэхэчи, нёандучи даи-даи гурунсул гусэрэхэчи!

Джуенделэ эм эктэвэ, агасални огдади гиаматади олбиндичи, тэй Подали бэунчи(Амурск нынче, напротив города стоит остров Сахаля, тэй Ядася мапангуни) Энэе, энэе гёлими огдади - дюэр огда - эму даи огдаду, мэнэ Ядася тэсини, бая эктэ бичини, хайвада хэм, мэндии олбинди - тэтуэнидэ эгди, ихоранида эгди, полтасал, сэврэмэ босо! Огдададони олгиада бичи, тэнг бая эктэ бичинигуэ! Саманкуни да бичи, нёандуни, тэнг маси эктэ! Найсали тыас, тэй хэвэ киралчини нехэчигуэ, тэй гиаматава ичедигуй! Сим боада бичи, сиундэ гарпай, муэ дэ сим бичи! Айяяй, пукси манга хэдулухэ, вата хайда даила очинигуэ, туй хэдудидуэни, Ядася апуни тухэ, гэ - хэмту най ичехэчи - Ядася нуктэ ана, дилини моло-моло би! Найсали тэйвэ ичерэ, хэмтунэй инектэлухэчи! Иламо хайда, Ядася нуктэ ана!!! Инектэйчигуэ, найсали!!! Гэ, Ядася аякталуха, найсали киралду илисиха, хэм деломаниа очихачи!!!! Нэргуль тэнеэ - най унди тагуй, Болонь ихончи дуэрэм энэми, хэм дёломани очихачигуэ!!! Тэй Ядася, мэнэ дэ, тэнг дёломаниа, боачан очинигуэ! Тэй хэвэнду Болонь, Джуен дякпадоани илиси!