Wp/gbm/बोळी लगतांस

< Wp‎ | gbm
Wp > gbm > बोळी लगतांस

बोळी लङ्गतांस क्य बोळी सङ्गुळु भाखा अळगांसौ पसार च (छौ) ज्व कुछ इलाकौं फुण्ड बुळ्येन्दिन, इन म हरेक हैंक पड़ोसी चुले थुका अलग हुन्दिन​। पन अन्तर भण्डी दूरी फुण्ड सञ्चेन्दु तब इ आपसै अछुत न्ही रहन्दिन​। इ घटुदु, जन बल​; हिन्दिया अर मघरिब म​। बींत्यळी इ युरोपो कथगा ई जग्गा म घट​ बल पुरुतुगाळ​, दखिणी बेल्जिक​ अर दखिणी इतालिआ मझ, अर ह्लान्दर अर ओस्तरेछौ मझ​।

युरोप​Edit

युरोप; बोळी लगतांसौ कथगा ई उदाहरण दिन्दु ज्यां म हिन्द युरोपी भाखा कुटुम्बौ भण्डीतर जरमेनी, रोमान्स अर स्लावी टैहणी छिन​।

जरमेनी भाखाEdit

उतर जरमेनी लगतांस​Edit

जरमेनी भाखा अर स्कैन्डिनेविओ भाखा छिन बोळी लगतांसौ सम्स्किरिती उदाहरण।

लगतारळ्या पछिम जरमेनी लगतांस​Edit

कतगा ई बोळी यऽक बोळी लगतांस ल डच अर जरमन (चाहे उत्च जरमन क्य फेर निस जरमन दगड़ नातु रखिद) बण​। ह्रीझन​