Wp/fon/Yovo dokɔ

< Wp‎ | fonWp > fon > Yovo dokɔ

Yovo dokɔ ɔ nǔɖuɖu ɖé wɛ bo tiin ɖò Benɛ tòmɛ bɔ e nɔ ɖà kpó yòvó línfín kpó. E nɔ̀ ɖù eɖóɖó abǐ kpó kókó kpó. E nɔ̀ ɖù ɖò tají zǎnzǎn lɛ bɔ̀ mɛ̌bǐ ká yiwǎn nǎ ɖò tò ɔ́ mɛ. Nyɔ̌nù lɛ wɛ nɔ̀ bló bó nɔ sà b'ɛ nɔ̀ dɔ̀n akwɛ wa nú yee. Yovo dokɔ tiin ɖò Aflika mɛwi wàji bó ɖó nyǐkɔ́ tɛnmɛ tɛnmɛ. Ɖò Awɔnlìn tòmɛ ɔ e nɔ ylɔ́ ɖɔ̀ puff puff, ɖò kɔ́ngo ɔ e nɔ nyí mikaté, ɖo Abijan tomɛ ɔ, e nɔ́ nyí Blofoto, ɖò Tógó ɔ e nɔ ylɔ́ ɖɔ botokwɛn. Yovodokɔ lɛɛ nɔ̀ víví ɖó suklè nɔ ɖ'é mɛ,bó nɔ̀ ɖó adɔ̀ ɖò xòmɛ. E nɔ̀ sà myɔ̀ɖòwǔ zòzò ɖò fíbǐ.

Yovo-dokô en langue fon au Bénin et beignet en langue française.jpg

Nɛ e kà nɔ̀ ɖà gbɔ̀nEdit

Nú e ǎ blǒ bɔ mɛ tántɔ̀n mɔ̌ ná ɖù ɔ, e nǎ mɔ̀ yòvó lìnfín è nɔ̀ bló yovo dokɔ é tounglo vlɔ́ mɔ̌