Wp/fon/Wemɛ

< Wp‎ | fon
Wp > fon > Wemɛ

Wemɛ ɔ, tokpɔn ɖe wɛ bo ɖo Afɔgokɔ Benɛ to ɔ  tɔn ɖo hwetɔnwaji. Tɔsisa ɖaxo ě nyi Wemɛ bo d'asa Benɛ To ɔ sin taligbe kaka bo nɔ wa kɔn Xu e ɖo afɔgokɔ to ɔ tɔn e sin nyikɔ wɛ e nɛ̌ɛ. Adahunu to ɔ sin mima ɖěe akpaxwe ěe ɖo taligbe tɔn bo nyi tokpɔn Platǒ tɔn din e sǐin.

Benin - Ouémé.svg