Wp/fon/Wǎ tomɛ b'a nyɔ nǔ i tɛ̀n (site touristique) "ahwando" ɖ'agɔngwɛnto

< Wp‎ | fonWp > fon > Wǎ tomɛ b'a nyɔ nǔ i tɛ̀n (site touristique) "ahwando" ɖ'agɔngwɛnto

Wǎ tomɛ b'a nyɔ nǔ i tɛ̀n (site touristique) "ahwando" ɖ'agɔngwɛnto. Agɔngwɛnto ɔ, tokpɔnlavi Gbɔxikɔn tɔn wɛ ɖo tokpɔn Zu tɔn mɛ ɖo tò tɛntin Benɛ tɔn. Tokpɔnlavi nɛ ɔ, ɖo gletoxo ɖokpo b'ɛ nyi  Zungudo. Finɛ wɛ wǎ tomɛ b'a nyɔ nǔ i tɛ̀n (site touristique) ɖokpo ɖe, bɔ e nɔ ylɔ ɖɔ " ahwando". Ahwando ɔ, toxo ɖaxo ɖe wɛ bo ɖo ayìkúngban glɔ́ bɔ ahwanfuntɔ lɛɛ nɔ̀ nɔ́. E bló toxo daxo bɔ gblogblo tɔn hwè ɖebu ǎ (7 hectares) bɔ xwé ( 54 maisons) kpo ali kpo bǐ gbɔn. Axɔsu AKODONU hwenu wɛ yě blo  nɔtɛn ènɛ ɖo ayìkúngban glɔ dɔn bɔ ahwanfuntɔ lɛɛ nɔ hwlá yěɖee ɖo.