Wp/fon/Wémá Nukɔntɔn

< Wp‎ | fon
Wp > fon > Wémá Nukɔntɔn
nothumb
nothumb
Doo nú mi!

Wikipedia ɖò Fɔngbemɛ ɔ, bibɛ wɛ mi ɖè. Mi na wlan nǔ, bo na xà ɖó gbè miɖésunɔ lɛ tɔn ɔ nyí nǔ ɖò tají. Tovi hwɛ ɖɔwun lɛ wɛ nɔ wlán nǔ élɔ lɛ bo ná dó sɔ́ nunywɛ d'asi nú mɛ bǐ. A tunwun fɔngbe wlan alǒ a nɔ dó wɛ hun, hwi lɔ mɔ̌, a hɛn ɔ́, a nǎ d'alɔ b'ɛ na yì nukɔ̀n.

Núwlǎnwlǎn 678 wɛ e ko wlan dó Wikipedia fɔngbemɛ tɔn ji. Wà gɔ́ towé ná!


Ɖíɖé éhɔnmɛ tɔn

Núwlǎnwlǎn ɖagbè


Grand-Popo ɔ, toxo ɖokpo wɛ é nyi ɖo xúto bo lɛ nyí tokpɔnla ɖokpo ɖo afɔligbe hweyixɔwaji nú Benɛɛto ɔ ɖo tokpɔn Mɔnɔ tɔn mɛ. E ka lindo dogbo togo tɔn ɔ ǎ . Xá nú é kpó ɔ....

Tuto nɔnvi Wikipedia tɔn lɛ

Wikisource Wikisource Wiktionary Wiktionnaire Wikiquote Wikiquote Wikinews Wikinews ویکیدراوە Wikidata Wikibooks Wikibooks
Wikispecies Wikispecies Wikiversity Wikiversité Wikivoyage Wikivoyage MediaWiki MediaWiki Commons Commons Meta-Wiki Meta-Wiki