Wp/fon/Wèmàxɔmɛ kplɔ́n yiji b'alavɔ Agbomɛ Kanɖofi

< Wp‎ | fonWp > fon > Wèmàxɔmɛ kplɔ́n yiji b'alavɔ Agbomɛ Kanɖofi


Kplɔ́nyijialavɔ Agbomɛ Kanɖofi tɔn ɔ wɛ nyi Wèmàxọmɛ ɖaxo nukɔn tɔn axɔsu tɔn ě ɖo Benɛ tò mɛ è.

Wèmàxɔmɛ kplɔ́n yiji b'alavɔ Agbomɛ Kanɖofi


Wèmàxɔmɛ énɛ ɔ líndo Kutɔnu toxo ɔ ǎ bo ɖo tokpɔnla Agbomɛ Kanɖofi tɔn mɛ ɖo afɔligbé Benɛ to tɔn. É jɔ̀ ɖo xwè 1̇970.