Wp/fon/Vi é e hɛn ɔ́ è nǎ sixú ji é

< Wp‎ | fonWp > fon > Vi é e hɛn ɔ́ è nǎ sixú ji é

O vi é e hɛn ɔ́ ènǎsixúji é
Jɛn wɛ̀ Gɛlɛlɛ Mazé lɔ́ vi Awexwɛɖòxweɖáéji lé
Ayijɛ́lɛ́ wɛ̀ Gɛlɛlɛ dóji axɔsu ɔ́ ná
O gùxɔ́sú ò kókótiko
Lé a nɔ́ ɖɔ nugbǒ talala
O Gézo jɛ kú deji é
E má nyi nùgbó à?
Aciɖijɛgaláwɛ́ jɛ o kúdéji
Lanwilianfin bɔ̀ Aségóló wá yi agban nɛ ɖóta.
Agban é sin Danhunli é nɔ́ gbàǎ
O xwesin cé gbèhun ali bòxɔ̀ agban nɛ
Acaɖiɖa wayi agban nɛ ɖótà
Agban é sin Danhunli é nɔ́ gbàǎ
O xwesin cé gbèhun ali bòxɔ̀ agban nɛ
Acaɖiɖa wayi agban nɛ ɖótà
Hun ali bo xɔ̀ agban nɛ