Wp/fon/Vǐkplɔ́nkplɔ́n

< Wp‎ | fonWp > fon > Vǐkplɔ́nkplɔ́n

Viklpɔnkplɔ́n nyí ayihúnnu ɖé ǎ .Ayizinzan kpó yɛhwexixa kpo wɛ mɛ̀ nɔví. Nú gbɛ ɔ́ na vivi ninɔ nú mǐ gbɛtɔ́ lɛ ɔ́, mi na wa nǔ bɔ̀ gbɛmɛninɔ ná bɔ̀kùn nú mǐ bɔ̀ hwinnyahwinnya na nɔ̀ zɔ̀. kplɔ́nyiyi wɛ ka nɔ zɔ́n. Ɖò vǐkplɔnkplɔn sín hwenu ɔ, mɛjitɔ́ lɛ nɔ mɔ̀ wuvɛ̌ ɖó yě nɔ mɔ ɖɔ̀ vǐ ɔ́ ɖò wuvɛ mɔ wɛ ɖò tó ee dɔn n'î wɛ e ɖe ɔ́ mɛ̀.Wuvɛ mɛ wɛ̀ nǔ ɖagbe ka nɔ tɔ́n ɖè.