Wp/fon/Tokpɔnla Kɔvɛ tɔn

< Wp‎ | fonWp > fon > Tokpɔnla Kɔvɛ tɔn

Kɔ́vɛ ɔ̀ tòxo ɖokpo wɛ bo lɛ́ nyi tokpɔnla Bénɛ tò tɔn ɖokpo ɖo tokpɔn Zu tɔn mɛ bo ɖó kilomɛti 40 dò Agbomɛ tòxo ɔ́. Kɔ́vɛ ɔ̀ ɖó topkpɔnlavi tántɔn (8). Ɖo xwè 1991 tɔn mɛ wɛ Kɔ́vɛ huzu kpɔnlà. Ɖò kɛnsisɔ ě e blo ɖò xwè 2013 tɔn mɛ ɔ̀ Kɔ́vɛ ɖo gbɛtɔ 51247.