Wp/fon/Tokpɔn Wemɛ tɔn

< Wp‎ | fonWp > fon > Tokpɔn Wemɛ tɔn

Tokpɔn Wemɛ tɔn ɔ, tokpɔn ɖe wɛ bo ɖo Afɔgokɔ Benɛ to ɔ  tɔn ɖo Hwetɔnwaji. Tɔsisa ɖaxo ě nyi Wemɛ bo d'asa Benɛ To ɔ sin taligbe kaka bo nɔ wa kɔn Xu e ɖo afɔgokɔ to ɔ tɔn e sin nyikɔ wɛ e nɛ̌ɛ. Adahunu To ɔ sin mima ɖěe akpaxwe ěe ɖo taligbe tɔn bo nyi tokpɔn Platǒ tɔn din e sǐin.