Wp/fon/Tokpɔla Banikwala

< Wp‎ | fonWp > fon > Tokpɔla Banikwala

Banikwala ɔ tokpɔnla ɖokpo wɛ é nyi nu Benɛ tò ɔ ɖo tokpɔn Aliboli tɔn.

Statue Baniganse de Banikoara, Benin.jpg

Tokpɔnlavi tɔn lɛɛEdit

Banikwala ɔ má ɖó tokpɔnlavi wǒ yěe ɖie:

- Banikwala

- Funugo

- Gɔnpalu

- Gumɔli

- Kokeyi

- Kokibolu

- Unɛ (Ounet en français)

- Sɔnpéléku

- Soloko

- Tula

Tovi tɔn lɛɛEdit

Tovi tokpɔnla ɔ tɔn lɛɛ Ɖo kɛn ěe axɔxwe INSAE sɔ ɖo xwè 2013 tɔn mɛ wayi e ɔ, tokpɔn ɔ ɖo tovi 246 575. Gbɛtɔ ě ɖo tokpɔn mɛ lɛ wɛ nyi batɔnulɛ, pelulɛ kpodo nigɛnulɛ, bukinanulɛ, awɔnlinnulɛ kpan.

Dɔkun tɔn lɛɛEdit

Azɔ̌ taji e yě nɔ wa ɖo tokpɔn ɔ mɛ ɔ wɛ nyi glezɔ kpodo kanlinnyinyi kpo. Tokpɔn Banikwala tɔn ɔ wɛ ɖo nukɔn ɖo avɔkanfun dido mɛ ɖo Benɛ tò mɛ amɔ̌ tɛnmɛ e nɛ ɔ ka zɔn bɔ é gbɔ jinukun kpo mǎ lɛɛ kpo do ǎ. Mɔ̌ ɖo kpo ɔ tokpɔnla nɛ ɔ lɛ ɖo nukɔn ɖo kanlinnyinyi mɛ.