Wp/fon/Togba

< Wp‎ | fonWp > fon > Togba

Togba ɔ, tokpɔnlavi ɖokpo wɛ é nyi nú tokpɔnla Agbomɛ Kanɖofi ɖo tokpɔn xulɛnu tɔn mɛ ɖo afɔligbe Benɛ tò tɔn.

Ɖo azǎn 27 gɔ ɔ nuxwasùn xwè 2013 tɔn mɛ wɛ Togba huzu tokpɔnlavi nu tokpɔnla Agbomɛ Kanɖofi tɔn.

Tokpɔnlavi nɛ ɔ ɖo gletoxo.

Kɛnsisɔ sin nuwiwa è azɔxwe «INSAE» tɔn blo ɖo xwè 2013 tɔn mɛ e ɔ Togba ɖo hwɛndo 15516 kpodo gbɛtɔ 7333́1 kpan: nyɔ̌nu 36961 kpo sǔnnu 36370 kpo.