Wp/fon/Tɔkpa-Domɛ

< Wp‎ | fonWp > fon > Tɔkpa-Domɛ

Tɔkpa-Domɛ ɔ, tokpɔnlavi tɛnnɛ ( ̇9) tokpɔnla Kpomasɛ tɔn ɖokpo wɛ bo ɖo tokpɔn Xulɛnu tɔn mɛ ɖo Benɛ tò mɛ.

Tokpɔnlavi nɛ ɔ, ɖo  tokpɔnla Kpomasɛ sin wè vlɔ̀ ɖò mɛ̀. Ɖo taligbe ɔ é ɖo dogbo xá Dékanmɛ , ɖo afɔligbe ɔ é ɖo dogbo xá Sɛgbohwɛ kpo Aganmalɔmɛ kpo, ɖo hwetɔnwaji ɔ, é ɖo dogbo xá Sɛgbɛya bɔ ɖo hweyixɔ ɔ é ɖo dogbo xá Tokpɔnla Bopa tɔn.

Tokpɔnlavi é nɛ ɔ, ɖo gletoxo wèwé (12 villages) yě ɖie : Amukonu, Gbɛfaji-Ayijɛdo, Gbétɔzo, Gboho, Hɛnzumɛ, Hwetɔn, Lokogbo Zunta, Lokogbo Nyɔwa, Wutun, Sɛkomɛ Xwlakɔmɛ.

Ɖo azǎn 27 gɔɔ nuxwasùn xwè 2013 tɔn mɛ wɛ Tɔkpa-Domɛ huzu tokpɔnlavi nu tokpɔnla Kpomasɛ tɔn. Ɖo kɛ́n é è sɔ ɖo xwè 2013 tɔn mɛ e ɔ, tokpɔnlavi nɛ ɔ ɖo hwɛndo 2321 bo ɖo gbɛtɔ́ 10191: nyɔ̌nu 5077 kpo sǔnnu 5114 kpo.

Ɖo tokpɔnlavi Tɔkpa-Domɛ tɔn mɛ ɔ gbè gěgè ɖo finɛ amɔ̌ fɔngbé kpo ajagbé do tɔ́ lɛ kpo sukpɔ.

Azɔ̌ e tovi lɛɛ nɔ wa wɛ nyi glezɔ. Jinukun e yě nɔ do lɛɛ e ɖie: gbade, azǐin, fɛnnyɛ̌, atakin, timati, kpodo atinsinsɛn maga yovozɛn....kpo. Yě nɔ lɛ blo gali bo nɔ lɛ ɖa ami vɔvɔ kpo azǐinmi kpo.