Wp/fon/Tɔéɖégbénumi

< Wp‎ | fonWp > fon > Tɔéɖégbénumi

O tɔéɖégbenúmi sù
adolopkokpóé nɔ́ ji agɔn ǎ
Belubete ɖè gbé nú mi
Adokpokpoé nɔ́ ji agɔ
A éé loo

Tɔédégbénumi

O tɔéɖégbenúmi sù
adolopkokpóé nɔ́ ji agɔn ǎ
Belubete ɖè gbé nú mi
Adokpokpoé nɔ́ ji agɔ
A éé loo

O hɔn kun nɔ́sánǔɖòagasási ó
Han bo ɖɔ̀ aéé lóò
Hɔ̀n kun nɔ́ sánǔɖòagasáxwé ó
O mi ɖòtɔ lómɛ̀
Gbɛwɛnɔɖɔnii sú
Un ko ɖèkɔ dóyé bóɖɔ̀
Yé ni wásɛn mɛ
Tɔ́ɖegbenumi sú
Adolokpokpoé nɔ́ ji agɔn ǎ