Wp/fon/Sɛ́gbɛya Kpomasɛ tɔn

< Wp‎ | fonWp > fon > Sɛ́gbɛya Kpomasɛ tɔn

Sɛgbɛya ɔ, tokpɔnlavi tɛnnɛ ( ̇9) tokpɔnla Kpomasɛ tɔn ɖokpo wɛ bo ɖo tokpɔn Xulɛnu tɔn mɛ ɖo Benɛ tò mɛ. Tokpɔnlavi nɛ ɔ, ɖo  tokpɔnla Kpomasɛ sin wè vlɔ̀ ɖò mɛ̀.

Ɖo taligbe ɔ é ɖo dogbo xá Dékanmɛ kpo Dédomɛ, ɖo afɔligbe ɔ é ɖo xá Aganmalɔmɛ, ɖo hwetɔnwaji ɔ, é ɖo dogbo xá tokpɔnla Tɔri-Bosito tɔn bɔ ɖo hweyixɔ ɔ é ɖo dogbo xá Tɔkpa-Domɛ. Tokpɔnlavi é nɛ ɔ, ɖo gletoxo ayizɛn (06villages) yě ɖie : Acakanmɛ, Danzunmɛ, Gbɛ̀faji, Sɛgbɛya Akputuhwé, Sɛgbɛya Amɔlɛ, Sɛgbɛya Zundomɛ.

Ɖo azǎn 27 gɔɔ nuxwasùn xwè 2013 tɔn mɛ wɛ Sɛgbɛya huzu tokpɔnlavi nu tokpɔnla Kpomasɛ tɔn.

É ɖo azɔmɛxwé lisinmɛtɔn ɖokpo bɔ é nɔ ylɔ ɖɔ "CEG Sɛgbɛya".

Ɖo kɛ́n é è sɔ ɖo xwè 2013 tɔn mɛ e ɔ, tokpɔnlavi nɛ ɔ ɖo hwɛndo 850 bo ɖo gbɛtɔ́ 4016: nyɔ̌nu 2073 kpo sǔnnu 1943 kpo.

Ɖo tokpɔnlavi Sɛgbɛya tɔn mɛ ɔ, fɔngbé kpo ajagbé do tɔ́ lɛ kpo sukpɔ.

Azɔ̌ e tovi lɛɛ nɔ wa wɛ nyi glezɔ. Jinukun e yě nɔ do lɛɛ e ɖie: gbade, azǐin, fɛnnyɛ̌, atakin, timati, kpodo atinsinsɛn maga yovozɛn....kpo. Yě nɔ lɛ blo gali bo nɔ lɛ ɖa ami vɔvɔ kpo azǐinmi kpo.