Wp/fon/Nulinlɛ́n dodó

< Wp‎ | fonWp > fon > Nulinlɛ́n dodó

0 : Vɔ

1: ɖe / ɖokpo

2: Wè

3: Atɔ̀n

4: ɛnɛ̀

5: Atɔ́ɔ́n

6: Ayizɛn

7: Tɛnwè

8: Tantɔ̀n

9: Tɛnnɛ

10: Wǒ

11: Wǒ ɖokpo

12: Wǒ we / Wewe

13: Wǒ atɔ̀n / W’atɔ̀n

14: Wǒ ɛnɛ / W’ɛnɛ̀

15: Afɔtɔ̀n

16: Afɔtɔn nukun ɖokpo

17: Afɔtɔn nukun wè

18: Afɔtɔn nukun atɔn

19: Afɔtɔn nukun ɛnɛ

20: Ko

21: Ko nukun ɖokpo

22: Ko nukun wè

23: Ko nukun atɔ̀n

24: Ko nukun ɛnɛ̀

25: Ko atɔ́ɔ́n

26: Ko atɔ́ɔ́n nukun ɖokpo

27: Ko atɔ́ɔ́n nukun wè

28: Ko atɔ́ɔ́n nukun atɔ̀n

29: Ko atɔ́ɔ́n nukun ɛnɛ

30: Gbàn

31: Gban nukun ɖokpo

32: Gban nukun wè

33: Gbàn nukun atɔn

34: Gban nukun ɛnɛ

35: Gban atɔ́ɔ́n

36: Gban atɔ́ɔ́n nukun ɖokpo

37:Gban atɔ́ɔ́n nukun wè

38: Gbàn atɔ́ɔ́n nukun atɔ̀n

39: Gbàn atɔ́ɔ́n nukun ɛnɛ

40: Kanɖé