Wp/fon/Mawusi

< Wp‎ | fonWp > fon > Mawusi

Nu bi ɔ, Mawu sín alɔmɛ wɛ e ɖè.

Ahwlikpɔnuwa ka jla abɔbɔ gbɔ̀n sɛdesa...

Nǔ è gbɛtɔ na wa bo nyí eɖee ɔ́,e ɖò asitɔ̀n

E ma ɖì fɔnlin o,ɖó mɛlɔnukpɔ́ntɔ́ nɔ ɖù hwɛ ǎ.

E ɖò mɔ̌ hǔn e fɔ́n hǔn e ni gbo dó koli.