Wp/fon/Mɛsɛxwe nu wiwa ɖo Danxomɛ

< Wp‎ | fonWp > fon > Mɛsɛxwe nu wiwa ɖo Danxomɛ

Zan kuEdit

Nu Dada e xɔ to bo yi Alada wa gosin mǐ mɛ ɔ e nɔ ɖɔ zan ku ɖo hɔnmɛ

Alo, e nyi zan e ku e ba ko jɛ agbawungba a ɔ e nɔ ɖɔ : Avuvɔ bla axɔsuɖu to ɔ (Dǎ Sojo Kɛhunhɔn, gbonugan hɔnmɛ tɔn e nɔ kpenukun xwetanu wiwa Dada tɔn e wɛ na tinmɛ tɔn.)

Dada e xɔ tò bo ma sɔ wa ɖo mimɛ fi a e nɔ ci ɖɔ zan wiwi ɖe wɛ ku do axɔsuɖuto tɔn bo gbɛ hunhɔn ɖɔhun. Nu wiwa ɖaxo ɖaxo, xwe ɖuɖu, xwetanuwiwa, kpo ɖebu sɔ na jɛ gan wu co bo nu Dada nu wiwa lɛ bi na fo a.

Dada nu wiwa nɔ yi sunwaji ayizɛn bɛ nɔ blo ɖo hɔnmɛ mɛɖe kpowun ma yi doe tɔn mɛ.

Ɖo ahóhǒ Hunmɛ ɔ tɔn ɔ, gbonugan lɛ, axɔvi lɛ kpodo mɛ e nɔ nya xɛ do mɛɖiɖi walɔ ji lɛ e kpan ; bɔ ye bixwǐ na ɖo godě (sunnu lɛ ɖo ganlin mɛ bɔ nyɔnu lɛ na gb'avɔ d'akɔmɛ) afɔ bla d'asa mɛ ɖo tuto gaga we ji.