Wp/fon/Mɔ̌yò

< Wp‎ | fonWp > fon > Mɔ̌yò

Mɔ̌yò ɔ, nǔsúnnǔ ɖe wɛ bɔ̀ e nɔ bló ɖò Bénɛ tòmɛ. E nɔ̀ yawǔ ɖù ɖò tofɔ̀ligbé tò ɔ tɔ̀n. Nǔ è mà yì adòjí ǎ lɛ wɛ e nɔ xòkplé dó bló ná: timáti kwínnɔ,gbɔtàkin, ayòmásà, amì kpɛɖé. Ɖàdónú tɔn taji ɔ wɛ nyí takín ɔ ɖó e wɛ nɔ ɖe tɔ́n tɔ̀n tɔ́n ɖò ɖɛ̌ ta.

Mɔ̌yò