Wp/fon/Lǒ

< Wp‎ | fonWp > fon > Lǒ

Ahwlikpọnuwa xwe axi bo klɔ afɔ ɖokpo bo jo ɗokpo do .

Boɖɔ : Nu é nɔ nyɔ dɔnkpɛvu dintɔn lɛ nukún mɛ é mɛɖé tǔn a .

Alɔtrɔ́ Adokpō nya nu bó zɔn xya xya vɛ̀

Vɛ ɔ́ ɖɔ̀: mɛ̀ mā syɔ má ɖò tɔɔ̌ xwé à ɔ̄ é ká nà ɖò nɔɔ̂ xwè .

Ahwli-kpɔnuwa zɔn ahàn jɛ̀ bɔ̀ é yi jɛ̀ yovo han wanii (kpatrɛ)

E ɖɔ: hwé tɛ nu mì ka ná ɖà mi ɖésu tɔn bo na sa nu yovo dò