Wp/fon/Kutɔnu

< Wp‎ | fon
Wp > fon > Kutɔnu

Kutɔnu nyí toxo ɖaxo bǐ ɖo Benɛto ɔ mɛ. Ěe xa mɛ ɖo xwe 2013 ɔ, gbɛtɔ 760 000 wɛ sá wxé ɖo kutɔnu.

Alikpetɛ́n sacré-coeur tɔn ɖo Akpakpa

Ahɔxu wxé gégé wɛ ɖo fi nɛ. Ɖantɔpka xi wɛ nyi axi ɖaxo bǐ ě ɖo hwéyixɔtɛn mɛwigbéjí ɔ tɔn bi é. Nɔ́wxé kpodo xú kpo ě kpé ɖo toxo ɔ mɛ wɛ zɔn bɔ é ylɔ ɛ dɔ Kutɔnu.

zohunglintɛn kpodo Jɔmɛhunjayitɛn Benɛto ɔ tɔn lɛ ɖésu ɖo kutɔnu.

É nɔ ylɔ mɛ é nɔ nɔ́ Kutɔnu lɛ ɖɔ Kutɔnutɔ

Tan Kutɔnu toxo tɔnEdit

Ɖo xwekanwekoɖobu ko é hwé ɖokpo gɔ tɔn sín bibɛmɛ ɔ, hwevíwlǐtɔ́ lɛ kɛ́ɖɛ́ wɛ́ sá xwé ɖo kutɔnu. Hwénú é axɔ́sú Glɛlɛ ɖo gánjí wɛ yovotomɛnu núkɔ́ntɔ́n lɛ wá sá xwé ɖo finɛ gǎ.

Ɖo azán ko é hwé ɖokpo gɔ nùxwasùn xwe 1958 tɔn mɛ wɛ axɔ́sú Glɛlɛ d'alɔ wémá bo jo kutn onu toxo ɔ ɖo nú flánsé lɛ.

Toxogán kutɔnu tɔn lɛEdit

Toxogán kutɔnu tɔn lɛ
Xwe Nyíkɔ
1956-1961 Mɛdaxó Gilbet Kpakpo
2003-2015 Mɛdaxó Nicéphore Soglo
2015-2017 Mɛdaxó Léhady Vinagnon Soglo
Sín xwe 2017 tɔn mɛ Mɛdaxó Isidore Gnonlonfoun (Tɛnmɛ kpɔntɔ)

Kɔnɖokpɔ́ xǎ toxo ɖévo lɛEdit

Toxo kutɔnu tɔn d'alɔ wémá mɛ bo ɖo Kɔnɖokpɔ́ xǎ toxo ɖévo lɛ ɖo gbɛ́ ɔ mɛ́. É ná xá:

  • Toxo Créteil tɔn ɖo flánséto mɛ, sin xwe 1986 tɔn mɛ
  • Toxo Salvador tɔn ɖo Blezíluto mɛ, sí xwe 1987 tɔn mɛ
  • Toxo Rosny-sous-Bois tɔn ɖo flánséto mɛ, sín xwe 2006 tɔn mɛ