Wp/fon/Jimɔ Hunsu

< Wp‎ | fon
Wp > fon > Jimɔ Hunsu

Jimɔ yawu yi Flanse tomɛ. Xwe watɔn jɛn ɖo ta tɔn hwenɛ nu. E yi toxo Lyon tɔn mɛ ɖo nɔvi tɔn lɛ tɛntin. Azɔmɛ yiyi tɔn sɔ wa ɖo bɛnu ɖe a bɔ e gbɔ bo jɛ mannequinat zɔ wa ji. Ɖo nuxwasun xwe 1987 tɔn ɔ, e wa yi Paris, bo na yi ba éɖée sɔ. Gbɔn wuvɛ kpodo ya kpo mɛ nu aklunɔ'zan gbla gege ɖo ali kpa dudɔ mɛ ɔ, nya ɖokpo tǐin bo nɔ wa azɔ nu dawe ɖe bɔ e nɔ yɔlɔ wɛ ɖɔ Thierry MUGLER, wa yi mɔ ɛ gbe ɖokpo bɛ ɖo wulɛ wɛ Fontaine e kpan nukɔn Beaubourg e. Nya nɛ ɔ wɛ e wa yi wa azɔ xa bo wa huzu mannequin nu Thierry MUGLER ɖo nututɔ'wu dudo linu. E lɛ blo yɛ wunkɔn nyi do wu atɔn (03) xa David Fincher : 1) Roll With It (Steve Winwood wɛ wlan) 2) Express Yourself (Madonna wɛ wlan) kpodo 3) Straight Up (Paula Abdul wɛ wlan). E lɛ wa azɔ xa Foto Herbert Ritts Men and women tɔn bo ka lɛ blo yɛ wun kɔnnyi do wu xa Janet Jackson, gbɔn han tɔn Love Will Never Do Without You.

Ɖiɖé mɛɖaxo Djimon tɔn