Wp/fon/Jijiwema

< Wp‎ | fonWp > fon > Jijiwema

Nyɔ̌ná tɛ́ lɛ́ɛ wɛ ká ɖò jijiwema ɔ̀ ɖúɖó mɛ? Jijiwema sin nyɔ̌na lɛ́ɛ sùkpɔ́ trala. Ye ɖie: É wɛ́ nɔ́ zɔ́n bɔ̀ vǐ nɔ́ bɛ́ wemaxɔ́mɛ; e nɔ bló mɛɖédógesíwema totɛ́ntín tɔn kpodo togudo tɔn kpán jijiwema mɛ vò ǎ; cóbó nú à ná yì àzɔ̌wiwa àló kúnnúɖewema sín tɛ́nkpɔn ɖěbú ɔ̀, jijiwema wɛ; alɔwlíwlí sín wema e nɔ cyán lɛ́ɛ e ɔ̀, jijiwema ɔ́, e ná mɔ̀ ɛ́ dandan; cóbónú à ná yí mɛ towe é kú sín wema ɔ́, e ná mɔ̀ jijiwema tɔn dandan