Wp/fon/Iglejá kanɖo katolika Hlɔma tɔn Agbomɛ tɔn

< Wp‎ | fonWp > fon > Iglejá kanɖo katolika Hlɔma tɔn Agbomɛ tɔn

Igléjà kánɖo Agbomɛ tɔn ɔ igléjà kánɖo ɖokpo wɛ é nyi bo ɖo vogbingbɔn kpɛɖe ɖo Igleja katolika Benɛ tò tɔn ɔ mɛ. Nɔtɛn tɔn  wɛ nyi yɛhwexɔ ɖaxo "Yɛhwe Pyɛɛ kpodo Pɔlu kpan" tɔn ě ɖo Agbomɛ é.

Yɛhwenɔgan tɔn lɛɛEdit

- Azǎn 05 gɔ ɔ lidosùn xwe 1963 wayi jɛ  azǎn 25 gɔ ɔ abɔxwisun xwe 2002: Lusyɛn Mɔsi Agboka

- Azǎn 25 gɔ ɔ abɔxwisun 2002 wayi jɛ azǎn 03 gɔ ɔ aǔnsun xwe 2007: René Mari EHUZU

- azǎn 03 gɔ ɔ alǔnsu wayi jɛ azǎn 20 gɔ ɔ wǒsun xwe 2007: azinkpo ɔ ɖo vɔ

- azǎn 20 gɔ ɔ wǒsun xwe 2007 wayi jɛ ehɔnmɛ: Egɛnu HUNƉEKƆN

Tokpɔn tɔn lɛɛEdit

Tokpɔn Zu tɔn wɛ igleja kanɖo enɛ ɔ kpa acɛ na

Tan tɔnEdit

Igleja kanɖo Agbpmɛ tɔn ɔ jɔ ɖo azǎn 05 gɔ ɔ lidosun xwe 1963. E jɔ sin Igleja kanɖo Kutɔnu tɔn kpo Xɔgbonu kpan mɛ.

Ě e igleja kanɖo Agbomɛ tɔn ɔ jɔ toolo e ɔ e kpa acɛ kaka yi Dasa-Zunmɛ co bo wa jɛ vo hwenu e Dasa-Zunmɛ wa huzu igleja kanɖo ɖò azǎn 10  gɔ ɔ xwe 1995 tɔn mɛ e.