Wp/fon/Ganvié II

< Wp‎ | fonWp > fon > Ganvié II

Ganvié II ɔ, tokpɔnlavi wɛ é nyi ɖo tokpɔnlavi tɛnwe (7) tokpɔnla Só-Ava tɔn mɛ, bo ɖo tokpɔn Xulɛnu ɖo Benɛ tò mɛ.

Ganvié II

Tokpɔnlavi é nɛ ɔ, ɖo dogbo xá tokpɔnla Dangbo tɔn ɖo taligbe, bo ɖo xá Vɛki ɖo afɔligbé, bo lɛ ɖo xá tokpɔnla Agege tɔn ɖo zǎnzǎnhwe jí, bo ɖo xá Hwɛ̀do-Agékɔn ɖo gbadahwe jí.

Ganvié II ɔ, ɖo gletoxo wǒ ɖokpo (11) yě ɖie: Agbɔngamɛ, Ahwanmɔgao, Dakɔmɛ, Dakɔmɛ-Yɔxɔnukɔn, Dosugao, Gunsoyegbamɛ, Gɛdɛvié, Gɛdɛvié-Gbɛ̀gbɛ̀sa, Havɛ, Kɛnji kpo Sinhungbomɛ kpo.

Ɖo azǎn 27 gɔ ɔ xwè 2013 tɔn mɛ wɛ Ganvié II huzu tokpɔnlavi nu tokpɔnla Só-Ava tɔn.

Kɛnsisɔ sin nuwiwa è azɔxwe « INSAE » tɔn blo ɖo xwè 2013 tɔn ɔ, Ganvié II ɖo hwɛndo 2926 kpodo gbɛtɔ 18017 kpan: nyɔ̌nu 8728 kpo sǔnnu 9289 kpo.

Ɖo Ganvié II ɔ mɛ ɔ gbè gěge sukpo amɔ fɔngbe do tɔ lɛ sukpo tawun.

Azɔ̌ e tovi lɛɛ nɔ wa lɛ̌ ɖi e: glezɔ, kanlinnyinyi, gbenyinya,, yě nɔ lɛ wa alɔnǔzɔ; gege yetɔn nyi hwewlitɔ bɔ yě ɖo wlɛnwin gěge bo nɔ wli hwevi lɛɛ na.