Wp/fon/Ganvié I

< Wp‎ | fonWp > fon > Ganvié I

Ganvié I ɔ, tokpɔnlavi wɛ é nyi ɖo tokpɔnlavi tɛnwe (7) tokpɔnla Só-Ava tɔn mɛ, bo ɖo tokpɔn Xulɛnu ɖo Benɛ tò mɛ.

Ganvié I

Tokpɔnlavi é nɛ ɔ, ɖo dogbo xá tokpɔnla Dangbo tɔn ɖo taligbe, bo ɖo xá Vɛki ɖo afɔligbé, bo lɛ ɖo xá tokpɔnla Agege tɔn ɖo zǎnzǎnhwe jí, bo ɖo xá Hwɛ̀do-Agékɔn ɖo gbadahwe jí.

Ganvié I ɔ, ɖo gletoxo wǒ (10) yě ɖie: Agɔnmɛkɔmɛ, Agundankɔmɛ, Gansugbamɛ, Gbamɛ-Cɛ̀wa, Gunceji, Hɛndagao, Kpasikɔmɛ, Sokɔmɛ, Tɔwokɔmɛ, Yokagao.

Ɖo azǎn 27 gɔ ɔ xwè 2013 tɔn mɛ wɛ Ganvié I huzu tokpɔnlavi nu tokpɔnla Só-Ava tɔn.

Kɛnsisɔ sin nuwiwa è azɔxwe « INSAE » tɔn blo ɖo xwè 2013 tɔn ɔ, Ganvié I ɖo hwɛndo 3361 kpodo gbɛtɔ 19155 kpan: nyɔ̌nu 9229 kpo sǔnnu 9926 kpo.

Ɖo Ganvié I ɔ mɛ ɔ gbè gěge sukpo amɔ fɔngbe do tɔ lɛ sukpo tawun.

Azɔ̌ e tovi lɛɛ nɔ wa lɛ̌ ɖie: glezɔ, kanlinnyinyi, gbenyinya, yě nɔ lɛ wa alɔnǔzɔ; gege yetɔn nyi hwewlitɔ.