Wp/fon/Eric Sovigidi

< Wp‎ | fon
(Redirected from Wp/fon/Eliki SOVIGIDI)
Wp > fon > Eric Sovigidi

Eric Sovigidi, ɔ nyi yɛhwenɔgan nukunmɔnu yɛhwenɔxɔsu papa tɔn ɖo UNESCO

Yɛhwenɔgan nyi nyi tɔnEdit

Yɛhwenɔxɔsu Papa François ɖenyi yɛhwenɔ b'ɛ e ko ɖo azɔ wa xa ɛ wɛ ɖayi ɖo wegbo hinhɛn li nu ɖo UNESCO e, nu E na nyi Yɛhwenɔgan Nukunmɔnu Papa François tɔn.

Fi é wa zɔ ɖé lɛ éEdit

Yɛhwenɔgan Eric Sovigidi ɔ Agbomɛvi jiji wɛ bɛ jǐi ɖo azan 21 gɔ Nuxwasun 1971 tɔn ɖo Agbomɛ ɖo Zu Tokpɔn ɔ mɛ. Yɛhwenɔgan ee ma sɔ ɖo mǐ mɛ a e Isidɔ desuza wɛ sɔ Yɛhwenɔ ɖo azan 10 gɔ kɔnyasun 1998 tɔn do Igleja kanɖo Kutɔnu tɔn kanta. E nyi nunywɛntɔ ɖo sɛn e ɖɔ nu do Igleja ɔ nu lɛ e tɔn bo ɖo kunuɖewema tɔn. Yɛhwenɔgan Sovigidi ɔ bɛ azɔ wiwa ɖo Rɔma sin azan nukɔn tɔn Liyasun xwe 2005 gɔ tɔn, bo yi wa azɔ ɖo Ayiti, Gana, Tanzanii kpodo Guatemala to mɛ kpan bo ka lɛ wa azɔ ɖo wegbohɛntin to lɛ bi tɔn ɖo Rɔma. E nɔ ɖo bo nɔ wlan Flansegbe, Italiigbe, Glɛnzingbe kpodo Espagnol gbe kpan