Wp/fon/E jɛ hlɛn mɛ cɛn cɛn

< Wp‎ | fonWp > fon > E jɛ hlɛn mɛ cɛn cɛn

E jɛ hlɛn mè cɛn cɛn cɛn;

E jɛ hlɛn mè cɛn cɛn.

O dada Agɔnnɔgolo dandan ji wɛ gbo ɖo è

E jɛ hlɛn mè cɛn cɛn cɛn;

Bɔ é jɛ hlɛn mè cɛn cɛn.

O dada Zoɖugbexɔ dandan ji wɛ gbo ɖo è

E jɛ hlɛn mè cɛn cɛn cɛn cɛn.

Lé mɛ vi jiji wɛ nɔ nɔ mɛ xwé

Lobɔ a ko wa xɔ Danxomɛ

Bo yɔlɔ atɔ wé si é nyi Yèmanɔ lé N'i yi ahangban

Bo ba ɖe ma nu

Bo ba nu Zobaɖa

Gbɛ to ɖo ji wé lé

Gbɛtɔ mi ma mɔ à?

Kokotiko wɛ nyi ahan e vivi é

Zobaɖa ba nu wè

Nɔ go bo nɔ nu

Lobo ɖ'ɛ vivi délè

Agbanlin Kocɛ lɔ Axinlinxan Jɛvɔnɔ wɛ ka ji i

O dada Gézo lɔ Axinlinxan Jɛvɔnɔ

Mɛ e d'Agbo ɔ hɛn wɛ lé

Un ka ɖɔ Axinlinxan Jɛvɔnɔ wɛ ka jɔ ɛ

O Zoɖi nyi atɔn bo ka hɛn Agbo yɛ lé mi kpɔn

O gan jɛ tɔ bɔ hɔn lo

O Gevi nɛ mi se a?

O fyɔfyɔ gbɛ d'akɔnu ɖé hun yé ni wa jɛ fifa mɛ

E jɛ hlɛn mɛ cɛn cɛn