Wp/fon/E ɖɔ azii fɔ do wɛ é nyi

< Wp‎ | fonWp > fon > E ɖɔ azii fɔ do wɛ é nyi

E ɖɔ̀ aziin fɔ́dówɛ̀ é nyi
Oɖokpo ɖé májáafɔ nyi gbé
Oɖokpo ɖé májáafɔ nyi gbé
Okan é tɔ́ ɖé dókɔ nu mi lé
wu wɛ un wàjinùlɔ́ ni i.
O dada Gɛlɛlɛ
O un kun náwàwewe tɔ́n núwé ó
Asi winya bóɖògan sàcó
Nya na nyi Nyɔ́wé sú.
Aziin fɔ́ dɔ́ wɛ̀ é nyi
O ɖokpóɖé májàafɔ nyi gbé
O kan ètɔ nu mi lé
wu wɛ un wàjinu lɔ ni i