Wp/fon/Awaci gbatɔ́

< Wp‎ | fonWp > fon > Awaci gbatɔ́

O Awaci gbátɔ́

O hun ɔ̀ nɔ́ mlá wè

Awaci gbatɔ́

Alɔnɔ hǒn fɔ̀ àfɔtè


O Awaci gbátɔ́

O hun ɔ̀ nɔ́ mlá wè

Awaci gbatɔ́

Alɔnɔ hǒn fɔ̀ àfɔtè


A yi ba hwan hɔnlɔ̀n xoxo ɖé

Zodaɖatikpo wɛ sɛ ahwan dókomɛ

Bɔ̀ yègbélé ahwan ni i

Caɖako sɔ́ túɔ́ bóyi gbàwaci

A dan do tɔn xoxo nɛ́ ɔ́

A yi ci ɖo zo wú

Awaci dan mábàlɔ nɔ ci ɖózówu

A nɔ wàdan dodo Caɖakò

A nɔ wàdan dodo

A tóyi gbàwaci tótɔ̀

Gɛn nùlɛ nu wɛ mi yi sé ɖé ɖòAgwé

O Cyɛnxanxan jɔhɔ̀n wokogo ɖé wá

Caɖako ma nyi nya ba bo bɛ ɖé gɛ́

Awaci gbatɔ́

O hɔn nɔ́ mláwé.

O hɔn nɔ́ mláwé.