Open main menu

Wp/fon/Asyá benɛto tɔn

< Wp‎ | fonWp > fon > Asyá benɛto tɔn

Asyá benɛto tɔn wɛ nyí asyá ě axɔsú tunwun bó do kɛ́n.

Azan afɔtɔn nukún ɖokpo gɔɔ àbɔxwisùn xwe 1959 tɔn mɛ wɛ é do kɛ́n bǐ ɖé ɖo benɛto mɛ.

Hwɛkan atɔn wɛ ɖo asyá benɛto tɔn mɛ.

Asyá benɛto tɔn

Tinmɛ hwɛkan lɛ tɔnEdit

Hwɛkan atɔn wɛ ɖo asyá benɛto tɔn mɛ: Amamú, koklójónɔ kpodo vɔvɔ kpo.

Amamú ɔ, tinmɛ tɔn wɛ nyí Nuɖonukún.

koklójónɔ ɔ, tinmɛ tɔn wɛ nyí Ɖɔkun.

Vɔvɔ ɔ, tinmɛ tɔn wɛ nyí Akɔ́npkínpkan.