Wp/fon/Alisátínsá

< Wp‎ | fonWp > fon > Alisátínsá

Alisátínsá ɔ, kplékplé nú wiwà ɖé wɛ bɔ̀ e nɔ mɔ̀ ɖò aflikà, hwèyixɔ̀wàji. Nǔwiwà nɛ ɔ nɔ́ tiin hwɛhwɛ bɔ̀ è nɔ̀ kplé bó nɔ̀ ɖɔ̀xó dó gbɛzán ɖóbǔ wu, nǔ e nɔ̀jɛ ɖò glètoxo lɛɛ mɛ e, tòxóɖíɖɔ̀ kpó xó ɖevò lɛɛ kpó. Tɛ̀n ɖòkpó nɛ́ ɔ mɛ wɛ yɔ̀kpɔvú lɛɛ nɔ lɛ́ ɖótó mɛxó lɛɛ ɖè, bó nɔ sè hwènùxó víví lɛ, bó nɔ̀ sɔ́ nǔnywɛ ɖ'émɛ. E sixú nyí lokotínsá, kpàsátínsá àbǐ atín ɖěvò lɛɛ sá.