Wp/fit/Jeokrafia

< Wp‎ | fit
Wp > fit > Jeokrafia

Jeokrafia on tietheenala, joka tutkii Maan pintaa ja maan pinnala esiintyviä ette ihmisen ette miljöön aikhaansaamia ilmiöitä. Jeokrafia ettii näitten ilmiöitten säännönmukhaisuuksia ja syitä ette eri ilmiöitten välisiä vuorovaikutussuhteita. Jeokrafian tutkimuskohteita on esimerkiksi Maan elolisen ja elottoman luonnon prusessit, niitten histuuria, väestö, kylttyyri, asutus, ekonomia ja miljöö ette miljöönmuutokset kaikissa ajan ja alueitten mittakaavoissa.

Maan pinnan lisäksi Jeokrafiassa käsitelhään myös maan rakennetta ja maapalloa ympäröivää avaruutta, mutta näitten tarkempi tutkiminen kuuluu astronomian ja jeologian joukhoon. Yhteistä näile moninaisile tietenäkökulmille on alueellinen tarkastelutapa.

Jeokrafia tutkii Maa-planeetan pintaa ja sen miljöötä

Jeokrafiale ominaista on ilmiöitten spatiaalinen eli tilhaan liittyvä ja tempuraalinen lähestymistapa, tämä korostus erottaa sen muista lähitieteistä. Alueet ja paikat on Jeokrafiassa keskeisiä. Tähelisiä tooninkeka ja fynksjyynimenetelmiä jeokrafiassa on esimerkiksi kartat, GIS eli paikkatietoprukrammit, kaukokartoitus, satelliittipaikannus ja kenttätutkimus.

Osa-AlueetEdit

Jeokrafia jaethaan yleisjeokrafiaan ja aluejeokrafiaan. Yleisjeokrafia jakautuu eelheen luonnonympäristöä ja myös avaruutta tutkivaksi luonnonJeokrafiaksi ja maapalloa ihmisen toiminnan kenttänä tutkivaksi ihmisJeokrafiaksi. YleisJeokrafiassä keskitytään ettimään syy- ja riippuvuussuhteita eri ilmiöitten välille. Aluejeokrafia taas tutkii tietyin perustein hahmottunutta rajattua aluetta niinku valtiota, kuntaa tai tiettyä kylttyyripiiriä. Nämät tutkimusalueet haarautuvat eelheen tarkemmiksi kokonaisuuksiksi. Jeokrafian tutkimusalue on laaja: Silä on yhteisiä tutkimuskohteita on piologian, sosiologian, yhteiskuntatieteitten ja fysiikan kans.