Wp/dum/Graefschap Hollant

< Wp‎ | dumWp > dum > Graefschap Hollant

Het graefschap Hollant was eene graefschap, waarvan het gebied ongeveer overeenkomt met de provinsies Noord- ende Suyt-Hollant sonder den Suyt-Hollantsche eylanden maar met de noordelyke eylanden Terschelling, Vlylant, Urk en Schoklant, die later overheveld synde naar andere provinsies. Dit graefschap ontstond omme naby 900 vanuyt den afsonderlyke Germaansche gouwen Kennemerlant, Rynlant en Masalant en behoorde oorspronkelyk tot het Koninckryk Frysea (Fryslant).

Geschatte kaert van het Graefschap Hollant en West-Fryslant in 1477

NaamgevingEdit

Het graefschap Hollant kreeg zijn naam toen de toenmalige Graef van Fryslant: Dirk V de naam veranderde van West-Fryslant in Hollant. Volgens de oorkonden was dat in het jaar 1076. De nieuwe naam was nodig doordat het gebied onder invloed van groote watersnoden (Stormvloed_van_1014 - begin van het ontstaan van Sealant; Stormvloed 1170 - definitieve vorming van den Suydersee) steeds meer een geografische eenheyd werd onafhankelyk van Fryslant. Dit gebied stond ook bekend als Kennemerlant ende Rynlant. Het werd belangryker door het grooter worden van den handelschstad Dordrecht.

Al in vroege bronnen vinden we dat het graefschap Hollant in eenen adem wordt genoemd met Sealant. Waarschynlyk moet het apart noemen van Sealant gesien worden als eene teeken dat Sealant als een apart gebied werd gesien. Een apart graefschap Sealant heeft echter voor zover we weten nooit bestaan.

Hollant heeft een zeer lange tyd eenen personeele unie gevormd met den graef van Henegouwen, vanaf Jan II in 1299. In dat laatste jaar nam de graef van Hollant ook de titel van heer van West-Fryslant aan. Den Frystalige bevolking van dit gebied was in de jaren ervoor onderworpen aan het gezag van de graven van Hollant door Floris V. Omdat het gezag nog broos was en men de bevolking niet al te veel wilde provoceren werd hiermede het afsonderlyke karakter van dit gebied onderstreept.

De graefschappen Hollant en West-Fryslant waren leenschappen van het Heylige Roomsche Ryk (sinds de veroovering van Frysea door Karel de Groote). In 1346 kwam het graefschap onder het huis van Beyeren, totdat Jacoba van Beyeren in 1428 by den Soen van Delft gedwongen werd het af te staan aan den Bourgondiërs. Onder keyzer Karel V maakte het graefschap deel uit van de Zeventien Provinsies. In 1581 werd de Spaansche koning syn titel van graef van Holland ontnomen (plakkaat van Verlatinghe).

Gewest HollantEdit

Ten tyden der Tachtigjarigen Oorlog speelde het gewest Hollant een belangryke rol in het verzet tegen den Spanjaarden. Na den Unie van Utrecht werd het gewest Hollant het leydende gewest der Republiek.

Zie ookEdit