Wp/cps/Pwerta:Wp/cps/Arte

< Wp‎ | cps

Malipayon nga Pag-abot sa Pwerta sang Arte edit

 
Palibot patu-o halin sa naibabaw nga wala: kaugalingon nga laragway ni Vincent van Gogh, isa ka Aprikanong statwa Chokwe, detalye halin sa Birth of Venus (Pagbun-ag kay Venus ni Sandro Boticelli kag ang Hapon nga Leon, Shisa

Ang arte isa ka malapad nga parte sang kultura, ginabahinan sang madamu nga maabilidadan nga mga disiplina.