Wp/cps/Pangunahon nga pahina

< Wp‎ | cps
Wp > cps > Pangunahon nga pahina
Malipayon nga pagkari sa Capiznon Wikipedya,
ang libre nga ensiklopedya nga biskan sin-o makapangbag-o.
Oras yanda: 04:25 UTC; 21 - 06 - 2024, 98 ka mga artikulo sa Capisano

Kultura  ·   Hiyograpo  ·   Kasaysayan  ·   Matematika  ·   Mga Tawo  ·   Syensya  ·   Sosyudad  ·   Teknolohiya


Ang Capiznon Wikipedya isa pa lamang ka pagtilaw nga katuyuan. Agud maaprubahan ang ini nga proyekto, kinahanglan sang sini nga proyekto ang mga tumandok nga tagsulat sang mga artikulo sa Capiznon nga linggwahe.


Si Adolf Hitler
Si Adolf Hitler
Si Adolf Hitler (Abril 20, 1889 – Abril 30, 1945) ang dati nga Kansilyer sang Alemanya halin 1933, kag ang "Führer" (Lider) sang Alemanya halin 1934 asta sa iya pagkapatay. Siya ang lider sang Partido sang Pangpungsod nga Sosyalistang Manug-ubra nga Aleman (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei o NSDAP), nga mas kilala nga Partido sang Nazi.

Naka-angkon si Hitler sang gahum sa isa ka Alemanya nga nagaatubang sa krisis matapos ang Una nga Giyera Pangkalibutan. Paagi sa paggamit sang propaganda kag maanyag nga mga binalaybay, nahimo niya nga mag-apela sa kinahanglanon sang mga imol kag pabaskugon ang mga ideya sang nasyonalismo, kontra-Semitismo, kag kontra-Komunismo. Sa pagpatindog... Magpadayun sa pagbasaSi Prometeo ukon Prometheus isa ka diyos nga Titano sa mitolohiya nga Griyego. Indi sanda kaangay sang iban nga Titano, kay nangin apin sya ni Zeus kag dose pa ka iban nga mga Olimpiyanong diyos. Utod niya si Epimetheus, nga nag-apin man sa mga diyos sang Bukid Olimpo.

Kaupod si Epimetheus, natagaan sanda sang responsibilidad ngamag-ubra sa mga lalaki nga tawo sang kalibutan kag sang mga sapat. Si Prometheus ang naghatag sa tawo sang wangis nga kaitsura sang mga diyos, paagi sa paghurma sang lutak, nga naghatag sang ikasarang ngamagtindog kag may mga mata nga makakita sa kalangitan; indi pareho sang mga sapat nga nakatutok sa lupa. Siya man ang naghatag sa tawo sang kalayo nga naghalin sa kalangitan. Tungod sa pagpangawat niya sang kalayo halin sa langit nga ginpasalig niya sa tawo, napanagang sang tawo ang iya kaugalingon kontra sa lamig. Nagamit man sang tawo ang kalayo agud maka-ubra sang sari-sari nga mga butang. Tungod man sa kalayo, naalsa sang tawo ang iya kaugalingon halin sa kaantasan sang mga sapat.  • ...nga ang Aneto ang pinakamataas nga bukid sa Pyrenees?
  • ...nga ang Orson Squire Fowler, nga nagpasikat sang balay nga octagon, isa man ka phrenologist?
  • ...nga ang dismisibo nga linya parte sa Canada sa pangin "gamay nga kalapadon sang nyebe," ginapasidungog kay Voltaire nga, sa matuod-tuod isa ka sala nga hambalanon?
  • ...nga si Tetricus I ang pinaka-ulihi nga emperador sang mga Gallic?
  • ...nga ang White-Out pang-intsakto nga likido naimbentuhan sang 1966?
  • ...nga ang sikat nga man-eating lions of Tsavo gin-atake ang mga manug-ubra nga nagpatindog ka riles sang Uganda, nga nagakonekta sa Uganda kag Kenya?
Kung ikaw bay may hinun-an sa Capiznon nga hambalanon, gina-akat ka gid namon nga mag-ubra sang mga bag-o nga artikulo sa linggwaheng Capisano. Kung gusto mo magdungang sang mga bag-o nga artikulo sa mini nga linggwahe, i-type ang palakadtuan sang artikulo sa idalum nga kahon.

Pwede man ubrahan sang mga bag-o nga artikulo kag pagabasehan ang listahan sa mga nagakadapat nga mga artikulo sa mga nanari-sari nga linggwahe sa wikipedia.

Teknolohiya
Syensya
Teknolohiya Syensya
Agrikultura, Arkitektura, Elektroniks, Inhenyerya, Kagamiton, Komunikasyon, Medisina, Pagdawdaw, Pagkompyut, Telekomunikasyon, Transportasyon Astronomiya, Biyolohiya, Kemika, Ekolohiya, Kahawaan, Natural nga Katalagman, Neurosyensya, Syensya Pang-impormasyon, Pisika, Syensya Pangkalibutan
Matematika
Kasaysayan
Matematika Kasaysayan
Algebra, Aritmetika, Ekonomika, Ekwasyon, Estadistika, Hiyometriya, Lohika, Mga Numero, Pagtakus, Pagpamatuod, Pag-hangup Matematiko, Pilosopiya, Syensya Pangkumpyut, Teorya, Trigonometriya Sa Panahon, Sa Rehiyon, Sa Topiko, Historyograpiya, Linya-panahon (Timeline)
Sosyudad
Hiyograpiya
Sosyudad Hiyograpiya
Antropolohiya, Arkiyolohiya, Negosyo, Demograpiko, Ekonomika, Kwarta, Gobyerno, Layi, Linggwistika, Pilosopiya, Syensya Pulitika,

Sikolohiya, Sosyolohiya

Aprika, Antarktika, Asya, Awstralya, Europa, Aminhang Amerika, Osyanya (Kapuluang Pasipiko), Bagatnang Amerika
Kultura
Sarisari
Kultura Sarisari
Arte, Kultura kada Rehiyon, Linggwahe, Literatura, Mass Midya, Mitolohiya, Sikat nga Kultura, Relihiyon, Hampang, Pagsulundan, Lagaw Mga Tuluyuon nga wala nagakaayon sa iban nga mga kategoryaMga Wikang Filipino

Mga Wikipedia sa ibang tataramon sa Pilipinas:
Tagalog  • Cebuano  • Ilocano  • Kapampangan  • Waray-Waray  • Pangasinan  • Bicolano  • Chavacano  •


Mga Proyekto ng Incubator ng Wikipedia:
Hiligaynon  • Kinaray-a  • Binantoanon  • Inaklanon  • Kinapisnon  • Binikol Pinandan  • Binikol Rinikonada  • Maguindanao  • Bolinao  • Bontoc  • Botolan  • Butuanon  • Cuyonon  • Gaddang  • Ibanag  • Itawis  • Ivatan   Mapun  • Bajaw  • Kabalian  • Manobo  • Maranao  • Masbateño  • Onhan   Romblomanon  • Sambal  • Sangil  • Sangir  • Sinama  • Surigaonon  • Tboli  • Tandaganon  • Tombulu  • Tausug  • Yakan  •Ang Wikipedia ginaapal sang Wikimedia Foundation, isa ka wala nagaginansya nga organisasyon nga nagaapal man sang madamu nga iban pa nga mga katuyuan: