Wp/cop/ⲉⲙⲣⲱ ⲛ̀ⲥⲁⲉⲓⲧ (ⲑⲱϣ)

< Wp‎ | cop
(Redirected from Wp/cop/ⲡⲉⲣⲉⲙⲟⲩⲛ (ⲑⲱϣ))
Wp > cop > ⲉⲙⲣⲱ ⲛ̀ⲥⲁⲉⲓⲧ (ⲑⲱϣ)

ϯⲉⲙⲣⲱ ⲛ̀ⲥⲁⲉⲓⲧ ⲓⲉ ⲡⲟⲣⲥⲁⲉⲓⲧ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: بورسعيد) ⲡⲉ ⲟⲩⲑⲱϣ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲧⲉⲥϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲧⲉ ϯⲉⲙⲣⲱ ⲛ̀ⲥⲁⲉⲓⲧ. ⲁⲩⲥⲉⲛⲧ ⲡⲓⲑⲱϣ ⲛ̀ϯⲉⲙⲣⲱ ⲛ̀ⲥⲁⲉⲓⲧ ϧⲉⲛϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1868. ⲛⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲉⲩⲣⲱⲡⲏ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲑⲱⲃϣ ϩⲁϯⲉⲙⲣⲱ ⲛ̀ⲥⲁⲉⲓⲧ. ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉ ⲡⲓⲑⲱϣ ⲃⲁⲕⲓ ⲥⲛⲟⲩϯ ⲉⲣⲉⲛⲟⲩ ⲡⲉ ϯⲉⲙⲣⲱ ⲛ̀ⲥⲁⲉⲓⲧ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲙⲣⲱ ⲛ̀ϥⲟⲩⲁⲇ.

ⲡⲓⲙⲁⲙ̀ⲫⲩⲥⲓⲥ ⲡⲓϣⲑⲟⲙ ⲉⲑⲛⲉⲥⲱϥ

ϧⲁⲙⲛⲉ ⲛ̀ⲑⲃⲁ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉϫⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ⲉⲡⲁⲓⲑⲱϣ. ⲡⲓⲣⲉϥϭⲓⲙⲱⲓⲧ ⲙ̀ⲡⲓⲑⲱϣ ⲡⲉ ⲁⲧⲉⲗ ⲁⲗⲅⲁⲧⲡⲁⲛ.

ⲡⲓϭⲓⲏ ⲛⲉⲙⲉⲛⲧ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲑⲱϣ ⲡⲉ ⲫⲓⲁⲣⲁⲥⲥⲟⲩⲁⲓⲥ.

ϩⲁⲛⲕⲁϩⲓ edit