Wp/cop/ⲱⲡⲓ (ⲑⲱϣ)

< Wp‎ | cop
(Redirected from Wp/cop/ⲛⲏ (ⲑⲱϣ))
Wp > cop > ⲱⲡⲓ (ⲑⲱϣ)

ⲫⲱⲡⲓ ⲟⲩⲑⲱϣ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ. ϩⲁϩ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲟⲛϧ ⲙ̀ⲙⲁⲩ. ϯⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲡⲉ ⲫⲱⲡⲓ. ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲁ ⲛ̀ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ϩⲱⲥ ϯϧⲉⲗⲗⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ, ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲛ̀ⲛⲏ, ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲓϧⲏⲧ

ⲡⲓⲗⲓⲙⲏⲛ ⲛ̀ⲕⲁϩⲓ ⲡⲁⲣⲁ ⲫⲙⲁⲛⲃⲁⲣⲱϩ

ϩⲁⲛⲕⲁϩⲓ

edit

ⲛⲉⲛⲕⲁϩⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲑⲱϣ ⲛⲉ:

 • ⲱⲡⲓ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: الأقصر, ⲙ̀ⲙⲉⲧⲫⲣⲏⲥ: ⲡⲁⲡⲉ)
  • ⲡⲭⲁⲧⲁⲡⲏ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: الخطيب)
  • ⲧⲟⲗⲕⲉ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: الأقالتة)
  • ⲫⲙⲁⲛⲃⲁⲣⲱϩ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: البعيرات)
 • ⲡⲓⲥⲟⲗⲥⲉⲗ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: الزينيه, ⲙ̀ⲙⲉⲧⲫⲣⲏⲥ: ⲡⲥⲟⲗⲥⲗ)
  • ⲡⲉⲧⲉⲙⲟⲩⲧ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: المدامود)
 • ⲡⲉⲧⲁⲗⲁⲩ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: البياضية)
 • ⲡⲕⲟⲗⲱⲗ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: القرنة)
  • ⲕⲁⲙⲟⲗⲓ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: القبلي)
  • ϭⲏⲙⲓ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: مدينة هابو, ⲙ̀ⲙⲉⲧⲫⲣⲏⲥ: ϫⲏⲙⲉ)
 • ⲉⲣⲙⲉⲛⲧ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: أرمنت)
  • ϯⲙⲓⲭⲣⲱ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: الدمقراط, ⲙ̀ⲙⲉⲧⲫⲣⲏⲥ: ⲧⲙⲉⲕⲣⲁ)
  • ϣⲟⲧⲉ ⲡⲁⲙⲃⲱ ⲓⲉ ⲙⲁⲣⲏⲥ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: المريس)
 • ⲧⲱⲟⲩⲧ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: طود, ⲙ̀ⲙⲉⲧⲫⲣⲏⲥ: ⲧⲟⲟⲩⲧ)
 • ⲉⲥⲛⲏ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: إسنا, ⲙ̀ⲙⲉⲧⲫⲣⲏⲥ: ⲥⲛⲏ)
  • ⲥϩⲃⲱⲛ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: أصفوان)
  • ⲥⲉⲣⲛⲏϧ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: زرنيخ)
  • ⲁⲅⲣⲁⲣⲓⲁ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: الغريرة)
  • ⲧⲁⲃⲉⲛⲏⲥⲓ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: طفنيس المطاعنة)
  • ⲕⲟⲛⲧⲣⲟⲗⲁⲧⲱⲛ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: الحلة)
  • ⲛⲉⲛⲙⲁⲥ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: النمسا)
  • ⲡⲁⲧⲁⲩⲃⲁⲥⲧ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: الدير‎)
  • ⲕⲱⲙⲏ ⲙⲏⲣ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: كومير)
  • ϯⲣⲏ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: الترعة)
  • ⲧϩⲉⲛⲉϯ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: نجع الهنادي, ⲙ̀ⲙⲉⲧⲫⲣⲏⲥ: ⲧϩⲉⲛⲉⲉⲧⲉ)