Wp/cop/ⲙⲟϩⲁⲙⲉⲧ (ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ)

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲙⲟϩⲁⲙⲉⲧ (ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ)

ⲙⲟϩⲁⲙⲉⲧ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲁⲣⲁⲃⲓⲁ محمد) ⲡⲉ ⲡⲓϧⲁⲓⲉ ⲙ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲗⲓⲥⲗⲁⲙ.

ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲙⲟϩⲁⲙⲉⲧ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲁⲣⲁⲃⲓⲁ

ⲟⲛϧϥ edit

 
ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ ⲛⲉⲙⲙⲟϩⲁⲙⲉⲧ

ⲁⲩⲙⲁⲥϥ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 570 ϧⲉⲛ ⲙⲁⲕⲕⲁ. ⲛⲉⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲁⲡⲧⲟⲩⲗⲗⲁ ⲓⲡⲛ ⲁⲡⲧⲟⲩⲗ ⲙⲟⲧⲧⲁⲗⲓⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲧⲉ ⲁⲙⲓⲛⲁ ⲡⲓⲛⲑ ⲟⲩⲁⲏⲡ. ⲙ̀ⲡⲁⲧⲟⲩⲙⲁⲥϥ ⲁⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲙⲟⲩ. ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϣⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲁⲓⲟⲩ ϣⲁⲥⲩⲣⲓⲁ ⲛⲉⲙϩⲁⲛⲕⲉⲑⲱⲟⲩ. ⲁϯϣⲟⲣⲡⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲟⲕⲁⲗⲩⲯⲓⲥ ⲛ̀ⲇⲏⲙⲟⲥⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲙⲟϩⲁⲙⲉⲧ ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛⲙⲁⲭⲁ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 610. ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲁⲛⲓⲣⲉⲙⲙⲁⲭⲁ ϣⲉⲙϣⲉ ⲛⲓⲉⲛⲑⲏⲣ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲟⲥ. ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓⲥⲉⲙⲛⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲁⲗⲓⲥⲗⲁⲙ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ϧⲁⲧⲓϫⲁ ⲡⲉ ϯϣⲟⲣⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁⲥⲛⲁϩϯ ⲉϯⲙⲉⲧⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲟϩⲁⲙⲉⲧ. ⲁϥⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ ϣⲙⲏⲛ ⲛ̀ⲓⲟⲩⲛⲓⲟⲥ 622 ϧⲉⲛ ⲙⲁⲧⲓⲛⲁ.