Wp/cop/ⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲉⲧⲧⲟⲙⲓ

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲉⲧⲧⲟⲙⲓ

ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲉⲧⲧⲟⲙⲓ ⲟⲩⲑⲟ ϧⲉⲛⲉⲩⲣⲱⲡⲏ.

ϯⲇⲏⲙⲟⲅⲣⲁⲫⲓⲁ edit

ⲛⲓϣⲗⲱⲗ edit

ⲛⲁϣⲉ ⲛⲓϣⲗⲱⲗ `ⲛⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ϧⲉⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ. ⲙⲁⲥⲁⲗⲁⲛ ⲡⲓϣⲗⲟⲗ `ⲛⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ϧⲉⲛⲁⲅⲅⲗⲓⲁ ⲡⲉ ⲣⲉⲙⲛⲉⲛⲕⲉⲗⲑⲉⲣⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϣⲗⲟⲗ `ⲛⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ϧⲉⲛⲟⲩⲁⲗⲓⲁ ⲡⲉ ⲣⲉⲙⲛⲟⲩⲁⲗⲓⲁ.

ϯⲁⲥⲡⲓ edit

ϯⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ϧⲉⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲉⲧⲧⲟⲙⲓ ⲧⲏⲣⲥ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲉⲛⲕⲉⲗⲑⲉⲣⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ `ⲛⲁⲥⲡⲓ ϣⲏⲙ.

ⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ edit

ⲧⲉⲟⲩⲓ ϧⲉⲛϣⲉ `ⲛⲣⲉⲙⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲉⲧⲧⲟⲙⲓ ⲡⲉ ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲡ ϧⲉⲛϣⲉ ⲡⲉ ⲁⲑⲛⲟⲩϯ. ϯⲟⲩ ϧⲉⲛϣⲉ ⲡⲉ ⲣⲉⲙⲛⲁⲗⲓⲥⲗⲁⲙ.

ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛϫⲟⲙ edit

ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲉⲧⲧⲟⲙⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ `ⲛⲇⲏⲙⲟⲕⲣⲁⲧⲓⲕⲟⲛ. ϯⲟⲩⲣⲟ ⲡⲉ ⲕⲁⲣⲗⲟⲥ ϯⲙⲁϩϣⲟⲙⲧ. ⲡⲓⲛⲟϫ `ⲛⲗⲁⲥⲁϧ ⲡⲉ ⲣⲓϣⲓ ⲥⲟⲩⲛⲁⲕ.