Wp/cop/ⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲉⲧⲧⲟⲙⲓ

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲉⲧⲧⲟⲙⲓ

ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲉⲧⲧⲟⲙⲓ ⲟⲩⲑⲟ ϧⲉⲛⲉⲩⲣⲱⲡⲏ.

ϯⲇⲏⲙⲟⲅⲣⲁⲫⲓⲁ Edit

ⲛⲓϣⲗⲱⲗ Edit

ⲛⲁϣⲉ ⲛⲓϣⲗⲱⲗ `ⲛⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ϧⲉⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ. ⲙⲁⲥⲁⲗⲁⲛ ⲡⲓϣⲗⲟⲗ `ⲛⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ϧⲉⲛⲁⲅⲅⲗⲓⲁ ⲡⲉ ⲣⲉⲙⲛⲉⲛⲕⲉⲗⲑⲉⲣⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϣⲗⲟⲗ `ⲛⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ϧⲉⲛⲟⲩⲁⲗⲓⲁ ⲡⲉ ⲣⲉⲙⲛⲟⲩⲁⲗⲓⲁ.

ϯⲁⲥⲡⲓ Edit

ϯⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ϧⲉⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲉⲧⲧⲟⲙⲓ ⲧⲏⲣⲥ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲉⲛⲕⲉⲗⲑⲉⲣⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ `ⲛⲁⲥⲡⲓ ϣⲏⲙ.

ⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ Edit

ⲧⲉⲟⲩⲓ ϧⲉⲛϣⲉ `ⲛⲣⲉⲙⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲉⲧⲧⲟⲙⲓ ⲡⲉ ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲡ ϧⲉⲛϣⲉ ⲡⲉ ⲁⲑⲛⲟⲩϯ. ϯⲟⲩ ϧⲉⲛϣⲉ ⲡⲉ ⲣⲉⲙⲛⲁⲗⲓⲥⲗⲁⲙ.

ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛϫⲟⲙ Edit

ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲉⲧⲧⲟⲙⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ `ⲛⲇⲏⲙⲟⲕⲣⲁⲧⲓⲕⲟⲛ. ϯⲟⲩⲣⲟ ⲡⲉ ⲕⲁⲣⲗⲟⲥ ϯⲙⲁϩϣⲟⲙⲧ. ⲡⲓⲛⲟϫ `ⲛⲗⲁⲥⲁϧ ⲡⲉ ⲣⲓϣⲓ ⲥⲟⲩⲛⲁⲕ.