Wp/cop/ⲙⲉⲛϥⲓ

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲙⲉⲛϥⲓ

ⲛⲉ ⲙⲉⲛϥⲓ ⲓⲉ ⲙⲏϥⲓ ⲡⲉ ⲟⲩϯⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲥⲁϧⲏⲧ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲛⲉ ⲡⲓϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲧⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲑⲱϣ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲓⲛⲉⲡⲟⲩ-ϩⲉϫ. ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ ⲛⲓⲣⲁϧⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲙⲉⲛϥⲓ ⲥⲉⲭⲏ ⲡⲁⲣⲁ ⲑⲙⲟⲛⲏ ⲣⲁϩⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲱϣ ϯⲡⲉⲣⲥⲏⲥ.

ⲛⲓⲣⲁϧⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲙⲉⲛϥⲓ ⲡⲁⲣⲁ ⲑⲙⲟⲛⲏ ⲣⲁϩⲓⲛⲓ

ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲁⲓⲛⲉⲧⲟ ⲁⲩⲥⲱⲛⲧ ⲙ̀ⲙⲉⲛϥⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲙⲏⲛ.

ⲛⲉ ⲡⲉϥⲛⲟⲩϯ ⲡⲑⲁϩ ⲡⲉ ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲉϥⲣⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϩⲁⲙ. ⲛⲉ ⲡⲉϥⲉⲣⲫⲉⲓ ⲏⲓⲭⲱⲡⲑⲁϩ ⲡⲉ ϯⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲕⲱⲧ ϧⲉⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ.