Wp/cop/ⲙⲁⲛϩⲱⲧⲡ

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲙⲁⲛϩⲱⲧⲡ

ⲙⲁⲛϩⲱⲧⲡ (ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ `ⲙⲫⲙⲁⲛϩⲱⲧⲡ) ⲡⲉ ⲟⲩⲑⲟ ϧⲉⲛⲁⲫⲣⲓⲕⲏ. ϯϩⲛⲟⲩⲛⲧⲙⲏ ⲧⲉ ⲁⲣⲣⲓⲡⲁⲧ.


ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ `ⲙⲫⲙⲁⲛϩⲱⲧⲡ
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
المملكة المغربية

ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ

ⲡⲓⲥⲓⲅⲛⲟⲛ
ⲡⲓϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲁⲣⲣⲓⲡⲁⲧ
ϯⲁⲥⲡⲓ ϯⲁⲥⲡⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲁⲣⲁⲃⲓⲁ (ϯⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ)
ϯⲙⲉⲧⲙⲁⲍⲓⲝ
ⲡⲓⲟⲩⲣⲟⲙⲟϩⲁⲙⲉⲧ ⲡⲓⲙⲁϩ ⲥⲟⲟⲩ
ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥⲣⲱϣ 710,850 km2
ϯⲏⲡⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲙ̀ⲡ̀ⲕⲁϩⲓ 36,029,093
ⲡⲓϧⲓⲥⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲏⲓ ⲉⲧϫⲏⲕ (GDP) $281.79 `ⲙⲙⲓⲗⲓⲁⲣ
ⲡⲓⲣⲉϥϯⲙⲏⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲡ̀ϫⲓⲛⲁⲓⲁⲓ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ (HDI) 0.647
ⲡⲓⲗⲟⲩⲕⲟϫⲓ ⲡⲓⲧⲓⲣϩⲁⲙ `ⲙⲫⲙⲁⲛϩⲱⲧⲡ
ⲡⲓϣⲱⲗϩ ⲛ̀ⲧⲉ ISO 3166 MA
ⲡⲓⲛⲁⲧ ⲛ̀ⲥⲧⲁϫⲟⲩⲗ TLD .ma

ϯⲙⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲛϣⲗⲟⲗ Edit

ⲡⲓϣⲗⲟⲗ Edit

`ⲙⲫⲟⲟⲩ 36 `ⲛϩⲁϩ `ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉϫⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ⲉⲡⲓⲑⲟ.

ϯⲁⲥⲡⲓ Edit

ⲛⲓⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ `ⲛⲧⲉ ⲫⲙⲁⲛϩⲱⲧⲡ ⲛⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ `ⲛⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲥⲡⲓ `ⲙⲙⲁⲍⲓⲝ. 30 ϧⲉⲛϣⲉ `ⲛⲛⲓⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲥⲁϫⲓ `ⲙⲙⲉⲧⲙⲁⲍⲓⲝ. 32 ϧⲉⲛϣⲉ `ⲛⲣⲉⲙⲫⲙⲁⲛϩⲱⲧⲡ ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ `ⲛⲥⲁϫⲓ `ⲙⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛϥⲣⲁⲛⲥⲁ.

ⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ Edit

99 ϧⲉⲛϣⲉ `ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲛⲉ ϩⲁⲛⲣⲉⲙⲛⲁⲗⲓⲥⲗⲁⲙ.