Wp/cop/ⲉⲡⲓϫⲓ ⲛ̀ϩⲁⲙⲙⲁϯ

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲉⲡⲓϫⲓ ⲛ̀ϩⲁⲙⲙⲁϯ

Ⲡⲓⲉ̀ⲡⲏⲕⲓ ⲛ̀ϩⲁⲙⲙⲁϯ ⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ϧⲉⲛⲡⲓⲑⲱϣ ⲛ̀ⲕⲱⲛⲏ ϧⲉⲛⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ. 43,000 ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉϩⲉⲙⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩ.

Ⲡⲓⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩⲙⲓⲛⲓⲟⲛ ϧⲉⲛⲡⲓⲉ̀ⲡⲏⲕⲓ ⲛ̀ϩⲁⲙⲙⲁϯ

Ϯⲥⲧⲟⲣⲓⲁ̀

edit

Ⲁⲩϩⲓⲥⲉⲛϯ ⲛ̀ϯⲃⲁⲕⲓ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟϥ ⲙⲉϩⲙⲟⲩⲧ ⲡⲁϣⲁ ϩⲁⲙⲙⲁϯ ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲉⲃⲓⲟϩⲓ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛⲡⲥⲉⲩϩⲁⲓ.

Ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⲛ̀ϯⲃⲓⲃⲗⲓⲟⲑⲏⲕⲏ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲡⲏⲕⲓ ⲛ̀ϩⲁⲙⲙⲁϯ ϧⲉⲛⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡϩⲟ ⲡⲁⲣⲁϯⲃⲁⲕⲓ ϧⲉⲛ1945 ⲉ̀ⲧⲉ ⲛⲉ ⲛⲓⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲅⲛⲱⲥⲧⲓⲕⲟⲥ.

Ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲭⲱⲛⲥ ⲛ̀ⲛⲓⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ϧⲉⲛϯⲃⲁⲕⲓ ϧⲉⲛⲓ̀ⲁⲛⲟⲩⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛ̀2010.

Ϯⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ̀

edit

Ⲡⲓⲉ̀ⲡⲏⲕⲓ ⲛ̀ϩⲁⲙⲙⲁϯ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲣⲉϥⲓ̀ⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉϯⲥⲓⲭⲩⲣⲁ ⲛⲉⲙⲡⲓⲁ̀ⲗⲟⲩⲙⲓⲛⲓⲟⲛ.